Funkcja rzecznika praw obywatelskich, jednego z najważniejszych konstytucyjnych organów stojących na straży praw i wolności obywatelskich, łączy w sobie wiele przeciwieństw. Wielkie oczekiwania społeczne, dla których interwencja RPO jest często ostatnią deską ratunku, z niewielkim budżetem i dość skromnymi (nieadekwatnymi do oczekiwań) instrumentami. W dodatku w ostatnich latach korzystanie z uprawnień RPO jest utrudnione z uwagi na niepewność prawną co do statusu prawnego Trybunału Konstytucyjnego i części Sądu Najwyższego. Dlatego pytaliśmy kandydatów na RPO nie tylko o najważniejsze problemy społeczne i prawne, które będą usiłowali rozwiązać, pełniąc ten urząd, ale również o poglądy na temat legalności innych organów, stanowisko w sprawie pomysłu wypowiadania ratyfikowanej przez Polskę konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet oraz w sprawie niezależności prokuratury. Pytamy też o kompetencje, w jakie trzeba wyposażyć ten organ, by mógł skutecznie pełnić swoją funkcję.