Do grudnia 2020 r. przy Krajowej Radzie Radców Prawnych działało Centrum Mediacji. Jednak nowe władze samorządu postanowiły rozszerzyć działalność tej instytucji także o inne alternatywne metody rozwiązywania sporów (ADR) – takie jak arbitraż czy negocjacje. Zmieni się także forma organizacyjna – komisja jest bowiem stałym organem kolegialnym, a nie jak Centrum Mediacji jedynie agendą KRRP.
Decyzja władz samorządu radcowskiego wynika z rosnącego zapotrzebowania na formy rozstrzygania konfliktów mniej kosztowne i czasochłonne niż procesy sądowe. Jeszcze wyraźniej stało się to widoczne w czasie pandemii, która spowodowała z jednej strony większe obłożenie sądów sprawami (choćby sporami wynikającymi z nadzwyczajnej zmiany stosunków w czasie epidemii), a z drugiej spowolnienie rozpoznawania przez nie spraw (np. czasowe wstrzymanie działalności sądów).