Ze względu na sytuację epidemiczną odwołane zostały wszystkie rozprawy i posiedzenia w Sądzie Najwyższym od 22 marca do 9 kwietnia br. Wyjątki dotyczące spraw wymagających rozpoznania określają prezesi poszczególnych izb SN - poinformował w piątek zespół prasowy tego sądu.

"We wskazanym okresie liczba pracowników świadczących pracę w siedzibie Sądu Najwyższego ograniczona zostanie do niezbędnego minimum, zapewniającego ciągłość pracy jednostek organizacyjnych SN" - przekazano ponadto w komunikacie.

Zgodnie z piątkowym zarządzeniem podpisanym w zastępstwie I prezes SN przez prezesa Izby Dyscyplinarnej Tomasza Przesławskiego, co do zasady odwołane zostały wszystkie posiedzenia "za wyjątkiem rozpraw i posiedzeń w sprawach wymagających rozpoznania, określonych przez prezesa kierującego pracą izby SN".

Spośród zapowiadanych wcześniej spraw SN planowanych do rozpatrzenia w okresie, do którego odnosi się zarządzenie, na przykład 26 marca br. Izba Cywilna miała rozpoznać zagadnienie prawne skierowane przez Sąd Okręgowy w Gliwicach, czy prawo do życia w czystym środowisku i oddychania powietrzem spełniającym standardy, stanowi dobro osobiste.

Dokładnie przed rokiem - z powodu zagrożenia epidemicznego - SN również wprowadził podobne obostrzenia. Rozprawy i posiedzenia - przez pewien czas także te niejawne - nie były wyznaczane wtedy SN od pierwszej połowy marca 2020 r.

Przeprowadzanie rozpraw i posiedzeń stało się wówczas możliwe od początku czerwca ub.r., nadal jednak obowiązywało wiele obostrzeń spowodowanych przez zagrożenie koronawirusem. Możliwy był udział publiczności w rozprawach, ale osoby zainteresowane wzięciem udziału w konkretnej sprawie muszą to zgłaszać do sekretariatu danego wydziału sądu na dzień przed wyznaczonym terminem. Wyznaczono też limity wszystkich osób, które mogą być obecne na poszczególnych salach.

Minister zdrowia Adam Niedzielski informował ostatnio, że od najbliższej soboty 20 marca do 9 kwietnia w całej Polsce będą obowiązywać rozszerzone zasady bezpieczeństwa. Zamknięte będą hotele, instytucje kultury, obiekty sportowe; ograniczona będzie działalność galerii handlowych; dzieci z najmłodszych klas wrócą do zdalnej nauki. Niedzielski tłumaczył, że przekroczona została bariera 25 tys. zachorowań dziennie, trzecia fala przyspiesza i trzeba podjąć zdecydowane kroki.

W piątek resort zdrowia podał, że jest 25 998 nowych zakażeń koronawirusem oraz że zmarło 419 chorych. Najwięcej nowych dziennych przypadków zarejestrowano na Mazowszu – 4219 i na Śląsku – 3728 zachorowań.