Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku z 16 czerwca 2020 r. (sygn. akt I ACa 84/20) orzekł, że wspólnota mieszkaniowa nie może samodzielnie podejmować decyzji o odłączeniu dostaw jakichkolwiek mediów do poszczególnych lokali. Słusznie?

Z punktu widzenia obowiązujących przepisów prawa – tak, orzeczenie jest prawidłowe. Sąd właściwie przyjął, iż wspólnota mieszkaniowa posiada inne narzędzia egzekwowania nieuiszczonych opłat. Przede wszystkim można skierować sprawę dotyczącą nierzetelnego właściciela lokalu pod ocenę niezależnego sądu.