Po artykule DGP Prokuratura Krajowa interweniuje w sprawie czynności podjętych przez śledczych z Białegostoku. Tamtejsza Prokuratura Okręgowa wyjaśniała przypadki aborcji wykonanych jeszcze przed opublikowaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego

W poniedziałek opisaliśmy, że białostocka prokuratura sprawdza, jak przerywano ciąże po 22 października, a więc po ogłoszeniu, ale długo przed publikacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Prokuratura poprosiła szpital o kserokopie dokumentacji medycznej wszystkich przypadków przerwania ciąży, a także o dane pacjentek, u których doszło do aborcji z powodu dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.

Po naszej publikacji sprawą zajęła się Prokuratura Krajowa. Poniżej komunikat jej Działu Prasowego:

"W związku z publikacjami medialnymi Prokuratura Krajowa informuje, że czynności sprawdzające podjęte przez Prokuraturę Okręgową w Białymstoku na skutek zawiadomienia dotyczącego zabiegów przerywania ciąży przeprowadzonych w jednym z białostockich szpitali przed opublikowaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego były błędne i nieuzasadnione.

20 stycznia 2021 r. do Prokuratury Okręgowej w Białymstoku wpłynęło zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa polegającego na nielegalnym przeprowadzaniu zabiegów przerywania ciąży w styczniu 2021 r. w jednym z białostockich szpitali. Białostocka prokuratura błędnie rozpoczęła czynności uznając, że w związku z zawiadomieniem zachodzi potrzeba sprawdzenia zdarzeń w nim opisanych.

Zawiadomienie o przestępstwie odnosiło się do zdarzeń, mających miejsce przed publikacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego ochrony płodu ludzkiego i warunków dopuszczalności przerywania ciąży w „Dzienniku Ustaw”. Działania podjęte przez prokuraturę były niezasadne, gdyż wyrok Trybunału Konstytucyjnego obowiązuje od jego publikacji, a nie od jego wydania.

Prokuratura Krajowa działając w trybie ustawowego nadzoru nad podległymi jej jednostkami zwróciła uwagę Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku na nieprawidłowości w działaniu Prokuratury Okręgowej w Białymstoku".