W jakiej sytuacji prawnej jesteśmy po tym, gdy orzeczenie TK zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw? Czy ten wyrok skutkuje prawnie, czy jest wyrokiem nieistniającym?

Niewątpliwie ocena, czy orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października ub.r. uznać należy za istniejące, jest kluczowa dla przyjęcia stanowiska, czy wywołuje ono skutki prawne. Z uwagi na obecność w składzie orzekającym tzw. ”sędziów dublerów” część środowiska prawniczego, w tym konstytucjonaliści i karniści podnoszą, że nie można uznać tego „wyroku” za istniejący, a zatem nie może on stanowić podstawy eliminacji przesłanki ustawowej o dopuszczalności przerywania ciąży z powodu ciężkich uszkodzeń płodu i nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu.