Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia ministra sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Ma on na celu przystosowanie obecnie obowiązującego aktu prawnego do nowelizacji kodeksu spółek handlowych i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1655 ze zm.), która wejdzie w życie 1 marca 2021 r. Nowe przepisy rozszerzają kompetencje rejentów właśnie w zakresie spółek handlowych. Nowelizacja przewiduje, że notariusz będzie miał prawo prowadzić rejestry akcjonariuszy prostych spółek akcyjnych i podejmować związane z tym czynności prawne. W projekcie przewidziano maksymalne stawki taksy notarialnej, które będą obowiązywać w przypadku wspomnianych czynności. Za prowadzenie rejestru akcjonariuszy PSA w stosunku rocznym stawka ta wyniesie 1200 zł, za dokonanie wpisu w rejestrze akcjonariuszy – 50 zł. Rozporządzenie ma wejść w życie 1 marca 2021 r.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji