Naczelny Sąd Administracyjny 30 listopada 2020 r. podjął uchwałę o sygn. akt II OPS 1/20 ważną dla podmiotów korzystających ze środowiska. Wskazał, że termin, w jakim powinien być złożony wniosek o odroczenie płatności opłaty za korzystanie ze środowiska albo administracyjnej kary pieniężnej, określony w art. 318 ust. 1 prawa ochrony środowiska (dalej: p.o.ś), jest terminem procesowym. Oznacza to, że w przypadku uchybienia terminowi możliwe jest jego przywrócenie na zasadach ogólnych. A to może przynieść podwójną korzyść: i dla samego przedsiębiorcy, i dla środowiska (o czym dalej).

Różne skutki