PG zwrócił się do SN o uchylenie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym wydanego przez jeden z sądów rejonowych. Jako podstawę skargi wskazał rażące naruszenie prawa cywilnego materialnego oraz procesowego. Tymczasem, jak uznał SN, sposób sformułowania zarzutów oraz treść uzasadnienia skargi wskazują, że prokuratorowi chodziło o coś zupełnie innego.
Artykuł 89 par. 1 pkt 1-3 ustawy o SN (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 825 ze zm.) stanowi, że skarga nadzwyczajna może zostać wniesiona, o ile: