Ustawę budżetową na 2021 r., zgodnie z którą dochody budżetu państwa wyniosą 404,4 mld zł, a wydatki 486,7 mld zł, Sejm uchwalił 17 grudnia. Senat zajmie się nią na najbliższym posiedzeniu zaplanowanym na 11-13 stycznia 2021 r.

Minister sprawiedliwości jest dysponentem dwóch części budżetowych oznaczonych jako "sądy powszechne" oraz "sprawiedliwość". Z ustawy budżetowej w obecnym kształcie wynika, że wydatki na sądownictwo powszechne wzrosną o prawie 465 mln - z 9 mld 253 mln 86 tys. zł na 9 mld 718 mln 9 tys. Z kolei całość wydatków w części budżetowej "sprawiedliwość" wyniesie 6 mld 35 mln 801 tys. zł - o niemal 348 mln więcej niż w roku obecnym.

Ponad połowa wydatków w tym zakresie to wydatki związane z więziennictwem, którego budżet ma zwiększyć się o prawie 84 mln. W 2020 r. wynosił on 3 mld 380 mln 253 tys., a w ustawie budżetowej na 2021 r. przewidziano środki na poziomie 3 mld 464 mln 56 tys. Ponad trzykrotnie wzrosną też wydatki na działalność dydaktyczną i badawczą (w 2020 r. - 26 mln 969 tys., w 2021 r. - 62 mln 325 tys.). Z tej części budżetu finansowane są także centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury, które mają mieć zapewnione środki w wysokości 154 mln 240 tys. zł, zakłady dla nieletnich (102 mln 108 tys. zł) czy instytuty naukowe resortu sprawiedliwości (40 mln 471 tys. zł).

Przyszłoroczny budżet Sądu Najwyższego ma zostać nieznacznie zmniejszony (z 164 mln 565 tys. na 163 mln 776 tys. zł), natomiast środki przeznaczone na funkcjonowanie Naczelnego Sąd Administracyjnego mają wzrosnąć o ok. 12 mln zł (z 565 mln 783 tys. na 577 mln 806 tys. zł).

Trybunał Konstytucyjny ma mieć do dyspozycji budżet w wysokości 39 mln 509 tys. zł (w 2020 r. - 39 mln 198 tys. zł), a Krajowa Rada Sądownictwa - 16 mln 673 tys. zł (w 2020 r. - 16 mln 864 tys. zł). O 6 mln ma wzrosnąć finansowanie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, które w 2020 r. otrzymało 45 mln 214 tys. zł, a w przyszłym roku ma dostać 51 mln 187 tys. zł.