Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowania wyjaśniające dotyczące Kaufland Polska Markety, Eurocash i SCA PR Polska (Intermarche) - podał w poniedziałek UOKiK. Zastrzeżenia budzi m.in. wsteczne ustalanie rabatów w relacjach z dostawcami produktów rolno-spożywczych.

"Działanie trzech przedsiębiorców może być przejawem nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej, dlatego w toku postępowania wyjaśniającego zweryfikujemy poczynione wstępnie ustalenia" - wskazał cytowany w komunikacie prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Jak poinformował UOKiK, postępowania wyjaśniające dotyczą Kaufland Polska Markety, Eurocash i SCA PR Polska (Intermarche). "Zastrzeżenia budzi m.in. wsteczne ustalanie rabatów i warunków handlowych w relacjach z dostawcami produktów rolno-spożywczych" - czytamy.

Chróstny dodał, że sytuacja, w której dostawcy produktów rolno-spożywczych przez kilka miesięcy nie wiedzą, na jakich warunkach finansowych realizują dostawy do sieci handlowej i czy współpraca będzie w ogóle dla nich opłacalna, "jest absolutnie nieakceptowalna". "Podobnie nie może dochodzić do sytuacji, gdy w toku współpracy większy przedsiębiorca wymusza dodatkowe rabaty wsteczne, wykraczając znacząco poza uzgodnione pierwotnie warunki" - zaznaczył.

UOKiK wyjaśnił, że rabaty retrospektywne (rabaty retro) odnoszą się do zakupów dokonanych w przeszłości. Występują między innymi w relacjach pomiędzy sieciami handlowymi a dostawcami produktów rolno-spożywczych. Stosowane są różne systemy wstecznego przyznawania rabatów.

Jak tłumaczy Urząd, w niektórych sytuacjach dostawca zawierając umowę nie jest w stanie określić, czy i w jakiej wysokości będzie musiał go przyznać sieci handlowej oraz na podstawie jakich kryteriów" - wskazał UOKiK. Dodał, że takie praktyki mogą być uznane za niedozwolone działanie silniejszej strony umowy, stanowiące nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej.

Za podobne praktyki została ukarana spółka Jeronimo Martins, właściciel sieci Biedronka - przypomniał Urząd. Prezes UOKiK sprawdza też polityki rabatowe stosowane przez inne sieci handlowe. "Pierwszym efektem analizy jest wszczęcie trzech postępowań wyjaśniających, które dotyczą spółek: Kaufland Polska Markety, Eurocash (organizator licznych sieci sklepów, m.in. ABC, Delikatesy Centrum, Lewiatan, Gama, Groszek i Euro Sklep) oraz SCA PR Polska (spółka odpowiedzialna za zakupy w sieci Intermarche)" - zaznaczył UOKiK.

Ze wstępnych ustaleń Urzędu wynika m.in., że przedsiębiorcy zawierają z dostawcami produktów rolno-spożywczych umowy dotyczące warunków handlowych (w tym warunków rabatowania) na dany rok z opóźnieniem – w takich sytuacjach ustalenia mają wsteczną moc obowiązywania. "Dostawcy przez długi czas mogą zatem nie znać warunków, na jakich dostarczają produkty rolno-spożywcze do sieci" - zaznaczono. Ponadto, mogą też występować sytuacje, w których "dostawcy zostają obciążeni dodatkowymi rabatami, nie przewidzianymi w pierwotnych umowach o dostawy".

Urząd zwrócił uwagę, że postępowania wyjaśniające prowadzone są w sprawie, a nie przeciwko konkretnym podmiotom. "Jeżeli podejrzenia co do stosowania przez przedsiębiorców nieuczciwych praktyk potwierdzą się, wówczas Prezes UOKiK może postawić zarzuty wykorzystywania przewagi kontraktowej, zagrożonej karą do 3 proc. rocznego obrotu przedsiębiorcy" - czytamy.

Jak wyjaśnił UOKiK, analiza praktyk sieci handlowych w zakresie rabatów retrospektywnych będzie wykorzystana przy sporządzaniu raportu z badania tego rynku oraz opracowywaniu propozycji zmian legislacyjnych "do przyszłorocznej implementacji dyrektywy unijnej w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorcami w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych".

Urząd przypomniał, że udostępnił specjalny formularz, który ułatwi zgłoszenie nieprawidłowości przez przedsiębiorcę czy rolnika, któremu wykorzystujący swoją przewagę kontrahent narzuca niekorzystne warunki współpracy: https://ankieta.uokik.gov.pl/formularz-zgloszenie-przewaga/.