Organ, który odpowiedział na wniosek o udzielenie informacji publicznej, nie pozostaje w bezczynności, chociaż nie uczynił tego w formie decyzji.
ORZECZENIE
Wnioskiem z 18 marca tego roku Henryk i Anna Stokłosowie zażądali od ministra finansów, w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, udostępnienia akt oraz wyników kontroli, którą resort miał prowadzić w związku z decyzjami i postanowieniami dotyczącymi Stokłosy i jego firmy Farmutil, wydanymi w latach 1999-2001 przez dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu. Organ udzielił odpowiedzi w formie pisma, w której stwierdził, że żadne postępowanie kontrolne nie jest prowadzone i że nie wszczynał postępowań zmierzających do wzruszenia owych prawomocnych decyzji i postanowień.