Pozbawienie odliczenia VAT podatników, u których proporcja sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej nie przekroczyła 2 proc., jest niezgodne z prawem unijnym.
Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że ograniczenie odliczenia VAT przewidziane w art. 90 ust. 10 pkt 2 ustawy o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) narusza zasadę neutralności VAT.
– Polski ustawodawca dokonał błędnej implementacji spornych przepisów – podkreślił sędzia NSA Ryszard Pęk.