Dochody obcej spółki kontrolowanej nie będą opodatkowane w naszym kraju, jeśli prowadzi ona rzeczywistą działalność gospodarczą
W uzasadnieniu do projektu nowelizacji, która wprowadziła przepisy o CFC, ustawodawca wskazał, że przesłankę prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej należy rozumieć:
● w sposób przyjęty w prawie unijnym, w tym w szczególności w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE,