O tym, czy samochód jest zabytkowy, nie decyduje zaświadczenie konserwatora zabytków, ale treść Not wyjaśniających do Nomenklatury Scalonej – stwierdził białostocki Wojewódzki Sąd Administracyjny.
Wyrok dotyczy przedsiębiorcy, który na aukcji internetowej kupił od amerykańskiego dilera pojazdów użytkowych samochód osobowy. Zgłosił go do odprawy w niemieckim urzędzie celnym.
Następnie zamierzał dokonać ostatecznej odprawy celnej pojazdu w Polsce i w tym celu wystąpił o zaświadczenie do Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, że samochód ma wartość kolekcjonerską i zabytkową i podlega ochronie na mocy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Takie potwierdzenie otrzymał. Na tej podstawie sądził, że nie powinien zapłacić w Polsce akcyzy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia.