Z entuzjazmem oczekuję przyjazdu do Polski na czele misji handlowej Departamentu Handlu USA, w ramach której od 14 do 15 maja gościć będzie w Warszawie grupa firm związanych z cyberbezpieczeństwem.
Bruce Andrews / Dziennik Gazeta Prawna
Postrzegam tę wizytę jako okazję do poszerzenia zakresu wieloletniej współpracy handlowej pomiędzy naszymi krajami. Wspomniana misja handlowa jest owocem wizyty sekretarz handlu Penny Pritzker w Polsce we wrześniu 2014 r., w trakcie której został ogłoszony jej plan oraz zarysowane najbardziej znaczące perspektywy dla rozwoju działalności firm amerykańskich w Polsce, włącznie z sektorem technologii informatycznych.
Przedstawiciele 20 amerykańskich przedsiębiorstw przyjeżdżają do Polski, by wybadać możliwości współpracy z tutejszymi firmami oraz organizacjami państwowymi, które są zainteresowane najnowszymi amerykańskimi innowacyjnymi technologiami cyberbezpieczeństwa, a także normami oraz najlepszymi praktykami w tym obszarze. Wiele spośród firm wchodzących w skład misji działa już od kilkudziesięciu lat w Polsce. To nowe otwarcie może zacieśnić relacje gospodarcze oraz strategiczne pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi, stanowi też odzwierciedlenie naszego wspólnego dążenia do zapewnienia cyberbezpieczeństwa.
Istnieje realne zapotrzebowanie na rozwiązania technologiczne w cyberprzestrzeni, jako że negatywne skutki zagrożeń w tym obszarze odczuwalne są na wielu poziomach, od biznesu po poszczególne osoby, przy czym zagrożenia często przenikają przez nieszczelne granice dzisiejszej globalnej gospodarki. Przypadki naruszenia cyberbezpieczeństwa powodują co roku znaczące straty finansowe – ich ofiarą może paść każdy polski obywatel, którego pensja jest przelewana bezpośrednio na rachunek bankowy lub który płaci rachunki przez internet. Co więcej, na destrukcyjne ataki narażone są wszystkie instytucje, a więc w ostatecznym rozrachunku również ich klienci.
Z tego względu Stany Zjednoczone są pod wrażeniem działań Polski zmierzających do wzmocnienia infrastruktury bezpieczeństwa w ramach niedawno przyjętej Polityki Ochrony Cyberprzestrzeni. Dzięki skoncentrowaniu na technologiach informatycznych i komunikacyjnych oraz dążeniu do cyfryzacji i mobilności Polska ma potencjał jako ważny partner w zakresie cybertechnologii.
W ramach rządowego „Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020”, przyjętego na początku 2014 r., z funduszy unijnych utworzono imponujący budżet w wysokości 2,3 mld dol. obejmujący inwestycje w szerokopasmowy internet, rozwój e-administracji oraz otwartego rządu, a także szkolenia i inne działania służące podniesieniu kompetencji cyfrowych polskiego społeczeństwa. Zapotrzebowanie w tym zakresie będzie rosło: rynek na produkty związane z informatycznymi technologiami bezpieczeństwa takie jak oprogramowanie i urządzenia sięgnął w 2013 r. 156 mln dol., a na najbliższe 5 lat prognozowany jest wzrost rzędu ponad 10 proc. rocznie.
Poszerzenie roli technologii informatycznych ma kluczowe znaczenie dla stałego rozwoju Polski, równocześnie jednak wystawia użytkowników na coraz większą liczbę zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa. Podczas wizyty w Polsce uczestnicy amerykańskiej misji zbadają możliwości związane z cyberbezpieczeństwem w odniesieniu do głównych segmentów rynkowych: użytkowników prywatnych, małych przedsiębiorstw, dużych zaawansowanych sieci korporacyjnych oraz najważniejszych projektów infrastruktury publicznej.
Podczas indywidualnych spotkań z aktualnymi i potencjalnymi partnerami uczestnicy misji amerykańskiej poszerzą swoją wiedzę o rynku, nawiążą nowe kontakty, umocnią strategie biznesowe oraz rozwiną konkretne projekty. W sumie sekcja handlowa ambasady USA w Warszawie zaaranżowała ponad 60 podobnych spotkań. Przedstawiciele firm amerykańskich spotkają się również z przedstawicielami rządu i władz lokalnych oraz izb handlowych i grup biznesu. Tematem rozmów będą rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa, stawki taryfowe, możliwe zachęty, regulacje i projekty.
Rozwiązania oferowane przez 20 firm wchodzących w skład misji, a więc innowacyjny sprzęt, oprogramowanie i technologie usługowe, przyczynią się do zapewnienia Polsce i obywatelom większego bezpieczeństwa, a jednocześnie pomogą w rozwoju tutejszej gospodarki.
Oferowane wsparcie obejmuje kontrolę bezpieczeństwa i outsourcing zarządzanych usług bezpieczeństwa; możliwości w zakresie telekomunikacji, finansów i bankowości oraz realizację dużych projektów sektora publicznego w obszarze transportu, energetyki i obrony narodowej. Przemysł amerykański ma również dużą wiedzę, jeśli chodzi o oprogramowanie specjalistyczne, internet i rozwiązania w zakresie e-handlu; sprzęt sieciowy i komputery; systemy przechowywania danych oraz komponenty i urządzenia peryferyjne, jak również systemy odpowiadające na wymogi cyberbezpieczeństwa. Jednocześnie firmy polskie, dysponujące profesjonalnym personelem i dużą wiedzą, będą dla ich amerykańskich odpowiedników cennym nabytkiem przy realizacji wspólnych projektów badawczo-rozwojowych.
Przedsiębiorcy amerykańscy uczestniczący w misji podzielą się wiedzą i doświadczeniem na spotkaniach z przedstawicielami polskiego przemysłu i tutejszych władz. Spodziewamy się również uzyskać odpowiedź na pytanie, w jaki sposób Polska we współpracy z Departamentem Handlu, wykorzystując Cybersecurity Framework (Założenie ramowe cyberbezpieczeństwa) wydany przez działający przy Departamencie Handlu Narodowy Instytut Standardów i Technologii (NIST), jak również we współpracy z naszymi firmami, może się przyczynić do podniesienia na jeszcze wyższy poziom dotychczasowych wspólnych działań na rzecz zapobiegania zagrożeniom dla cyberbezpieczeństwa.
Ofiarą naruszenia cyberbezpieczeństwa może paść każdy człowiek, którego pensja jest przelewana na rachunek bankowy lub który płaci rachunki przez internet