W dwóch chińskich prowincjach dopuszczono już do ruchu autonomiczne taksówki. Na jakim etapie są prace nad autonomizacją samochodów w Polsce?
W naszym kraju już są i będą w coraz większym stopniu produkowane komponenty i będzie tworzone oprogramowanie do takich pojazdów. Jako Instytut Transportu Samochodowego wraz z Ministerstwem Infrastruktury i Politechniką Warszawską zrealizowaliśmy projekt AV-PL-ROAD finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach którego stworzyliśmy Centrum Kompetencji Pojazdów Autonomicznych i Połączonych (CK:PAP). Centrum, które działa w ITS, jest instytucją ekspercką wykonującą zadania wspierające prace rządu, a w tym w szczególności ministra infrastruktury w obszarze pojazdów autonomicznych, co wiąże się także z pracą nad wdrożeniem regulacji europejskich do polskiego prawa. Jego zadaniem jest również realizowanie projektów badawczo-rozwojowych. Obecnie jako CK:PAP przygotowujemy propozycje nowelizacji przepisów zawartych w prawie o ruchu drogowym w zakresie wymagań dotyczących testowania pojazdów na drogach publicznych. Myślę, że w efekcie już za 12-18 miesięcy będziemy mogli zobaczyć testy pojazdów autonomicznych na polskich drogach.