Zapewnienie cyberbezpieczeństwa prowadzonego biznesu jako pierwszy ze swoich priorytetów wskazują menedżerowie firm z Polski. Na drugim miejscu znajduje się redukcja kosztów. Taką samą hierarchię zadań w naszej części Europy mają przedstawiciele przedsiębiorstw czeskich. – Nadal są w regionie kraje, gdzie redukcja kosztów jest priorytetem, np. jak Rumunia – mówi Wiktor Markiewicz, analityk z IDC.
Specjalizująca się w badaniach rynku firma IDC na zlecenie technologicznego koncernu Oracle przeprowadziły w końcu ub.r. badanie firm z siedmiu krajów Europy Środkowo-Wschodniej: Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii, Chorwacji i Serbii – oraz Grecji. Przepytano w sumie 165 osób podejmujących decyzje w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej tysiąc pracowników (ponad połowa analizowanych firm), 500–999 pracowników (prawie jedna czwarta) oraz od 250 do 499.
Z uwzględnieniem wyników z wszystkich ośmiu państw pierwsze miejsce na liście priorytetów biznesowych zajęła poprawa wyników przedsiębiorstwa (72 proc. wskazań). Dalej znalazły się redukcja kosztów i lepsze zaspokojenie potrzeb klientów (po 71 proc.), cyberbezpieczeństwo (69 proc.) i zwiększenie możliwości pracowników (62 proc.).

Trwała zmiana

„Europa Środkowo-Wschodnia stoi dziś przed wyzwaniami mogącymi stanowić zagrożenie dla konkurencyjności regionu. Przyspieszenie transformacji i szybka adopcja rozwiązań cyfrowych, zwłaszcza opartych na chmurze obliczeniowej, może być kluczowa dla ich przetrwania i rozwoju” – stwierdzają autorzy raportu.
– Przedsiębiorstwa często muszą wybierać pomiędzy celami krótkoterminowymi, zorientowanymi na ochronę firmy, a inwestycjami wspierającymi długoterminowy dobrobyt organizacji – podkreśla Razvan Savu, starszy konsultant IDC. – IT, a w szczególności chmura, zarządzanie danymi i rozwiązania do ich analizy będą odgrywać coraz większą rolę w równoważeniu kompromisów, na które muszą obecnie iść firmy, oraz w osiąganiu przez nie celów biznesowych – stwierdza.
Za najważniejszy czynnik ułatwiający realizację priorytetów danej organizacji 72 proc. respondentów z badanych krajów uważa rozwiązania do zarządzania danymi. Przedstawiciele firm z Polski jako główną barierę związaną z ich analizą wskazali niewystarczające zasoby lub umiejętności w dziedzinie odkrywania, profilowania i mapowania danych.
Eksperci IDC zaznaczają, że podstawowym narzędziem staje się tu przetwarzanie danych w chmurze. Wdrażanie rozwiązań chmurowych przez firmy i instytucje przyspieszyło po wybuchu pandemii COVID-19, która we wszystkich wymusiła natychmiastową cyfryzację.
Tomasz Bochenek, dyrektor generalny Oracle Polska, zwraca uwagę, że nowe technologie, w tym usługi w modelu chmurowym, miały stanowić dla przedsiębiorstw narzędzie do poradzenia sobie z bieżącymi wyzwaniami pandemii, czyli przede wszystkim koniecznością funkcjonowania w warunkach lockdownu. – Tymczasem ich wdrożenie otworzyło drogę do realizacji znacznie ważniejszego celu, jakim była trwała zmiana procesów technologicznych i biznesowych – podkreśla Bochenek.
– W trakcie pierwszej fali pandemii większość organizacji musiała podejmować działania ad hoc, na bieżąco dostosowując się do rozwoju sytuacji. Jednym z obserwowanych efektów był wzrost zainteresowania firm w Polsce usługami cloud – stwierdza z kolei Arkadiusz Sikora z firmy informatycznej VMware.
Dodaje, że duża część tych przedsiębiorstw dopracowuje obecnie systemy, które wiosną ub.r. tworzono w dużym pośpiechu. Jak wylicza Sikora, te działania mają na celu poprawę doświadczenia pracowników korzystających ze zdalnych narzędzi, a także usprawnienie komunikacji i obiegu informacji w firmie.
– Firmy poszukują też nowoczesnych rozwiązań w obszarze bezpieczeństwa, pozwalających odpowiednio zabezpieczyć zarówno posiadane w chmurze zasoby, jak i użytkowników, którzy z nich korzystają – dodaje Arkadiusz Sikora.

Pompowanie chmury

To wszystko zwiększa zapotrzebowanie na rozwiązania chmurowe. Firma doradczo-analityczna Gartner przewiduje, że wartość globalnego rynku chmury obliczeniowej wzrośnie z obecnej kwoty 257,5 mld dol. do 362,2 mld dol. w 2022 r. Oznacza to, że udział usług chmurowych w rynku IT z obecnego poziomu 9,1 proc. skoczy do 14,2 proc. Analitycy Gartnera prognozują, że rosnące zainteresowanie chmurowymi usługami utrzyma się co najmniej do 2024 r.
Ze wszystkich modeli chmur obliczeniowych najszybszy wzrost popularności odnotuje według Gartnera rozwiązanie Platform as a Service (platforma jako usługa, czyli gotowe pakiety aplikacji – PaaS). Popyt na nie ma rosnąć w rocznym tempie 26,6 proc. Wartość sprzedaży tych usług zwiększy się z 43,8 mld dol. w 2020 r. do 68,9 mld dol. w 2022 r. Powód wzrostu: potrzeba udostępnienia pracownikom narzędzi do pracy zdalnej.
Największym segmentem rynku chmurowego pozostanie jednak Software as a Service (sprzedaż wybranych funkcji oprogramowania – SaaS). Gartner szacuje, że sprzedaż tych rozwiązań w ub.r. spadła – z 102 mld dol. w 2019 r. do 101,4 mld dol., jednak w tym roku ma wzrosnąć do 117,7 mld dol. W kolejnym ten rynek powiększy się o dalsze 20 mld dol.