Rynkowy sukces tak istniejących, jak i dopiero powstających przedsiębiorstw zależeć będzie od tego, na ile efektywnie wykorzystają one technologię już dziś.

Stwierdzenie to padało tyle razy, że trąci już banałem: żyjemy w niezwykłych czasach. Wszędzie na świecie ludzie skupiają wysiłki na ochronie zdrowia publicznego i gospodarczego, a firmy i całe społeczeństwa zmieniają swój sposób funkcjonowania, by dostosować się do zmian i odnaleźć się w nowych realiach. Efekty pandemii odczuwa niemal każdy człowiek i każda organizacja na naszej planecie.

Jest to zarazem pierwsza globalna pandemia w epoce technologii chmurowych. Widzimy, jak technologia może wpływać na tworzenie nowych rozwiązań i zapewniać odporność na niespodziewane wydarzenia. Może służyć do monitorowania i przydzielania krytycznych zasobów, takich jak łóżka na oddziałach intensywnej terapii i respiratory, zdalnego zapewniania usług publicznych, takich jak opieka nad dziećmi czy systemy sądownicze, a nawet do przestawiania linii produkcyjnych na wytwarzanie takich towarów jak respiratory i maski.

Tempo, w jakim zachodzą te zmiany, jest niesamowite. Na przykład w stanie Nowy Jork COVID-19 spowodował niespotykany wzrost ruchu internetowego w urzędach obsługujących osoby bezrobotne. Dzięki Google Cloud możliwe było zwiększenie skali działania do wymaganego poziomu w ciągu nieco ponad 48 godzin. Z kolei telewizja internetowa Yahoo Finance z dnia na dzień przestawiła 8 godzin transmisji ze studia na całkowicie zdalną obsługę. Pracownicy na całym świecie w ciągu kilku dni przestawili się na pracę z domu. W normalnych okolicznościach tego rodzaju zmiany zajęłyby wiele lat.

Pandemia sprawia, że pewne trendy ulegają przyspieszeniu. Przykładem może być błyskawiczne rozpowszechnienie i uznanie za normę pracy zdalnej, telemedycyny czy bankowości internetowej. Dotyczy to również przyspieszenia transformacji cyfrowej i migracji do chmury – procesów dających elastyczność, możliwość wykonywania szybkich manewrów i pozwalających na optymalizację kosztów. Pojawiają się także nowe trendy. Organizacje robią, co w ich mocy, aby zmniejszyć negatywny wpływ COVID-19 na zdrowie publiczne, gospodarkę i społeczeństwo.

Ważną rolę pełnią tu technologie umożliwiające między innymi ustalanie kontaktów, powiadamianie o narażeniu na kontakt z koronawirusem czy prowadzenie badań medycznych. Technologie wspierają także globalną gospodarkę i pomagają firmom małym i dużym zmienić profil działalności, przetrzymać trudne czasy i wyjść z nich w lepszej kondycji niż ta sprzed pandemii.

Kryzys często wymusza innowacje. Podczas ostatniej recesji widać było, że firmy inwestujące podczas spowolnienia ustawiają się w dobrej pozycji na przyszłość. Chmura otwiera możliwości optymalizowania kosztów przy jednoczesnym unowocześnianiu i skalowaniu działalności.

Wraz z zachodzącymi na świecie zmianami pojawiają się nowe obszary do zagospodarowania. Firmy, które będą wywierały największy wpływ za 10 lat i później, kształtują się w tej chwili. Sukces odniosą ci, którzy stworzą nową wizję swojej działalności przy maksymalnym wykorzystaniu innowacji technologicznych.

Firmy o ustalonej pozycji na rynku całkowicie przestawiają się na nowe tory – i robią to szybko. Najskuteczniejsze organizacje wykorzystują ten czas na ocenę swoich zakresów działalności, zoptymalizowanie prowadzonych operacji i ukształtowanie ich na nowo, a także wykorzystanie technologii, by móc zajmować nowe rynki i zwiększać skalę funkcjonowania. Za późno już na stopniowe zmiany. Nadeszła pora na modernizację.

Będziemy również w tym okresie obserwować pojawianie się nowych graczy. Firmy od początku działające w internecie są mniej obciążone przez starsze wersje systemów IT i zastane technologie, a założenie firmy jest obecnie łatwiejsze niż kiedykolwiek. Wiele znanych firm powstało w trudnych czasach. Podobnie będzie i teraz.

Nasza reakcja na bieżącą sytuację będzie kształtować przyszłość. Rynkowy sukces i przydatność tak istniejących, jak i dopiero powstających organizacji będzie zależeć od tego, na ile efektywnie wykorzystają one technologię już dziś.

Google i Google Cloud to sprawdzone marki, jeśli chodzi o innowacje. Współpracujemy z organizacjami, udostępniając im platformy pozwalające osiągnąć sukces. W Google Cloud klienci mają dostęp do wiodącej technologii chmurowej obsługiwanej przez najlepsze innowacje firmy Intel, takie jak Intel Select Solutions for Anthos, do zarządzania rozwiązaniami hybrydowymi lub usługami od wielu dostawców chmury. Od infrastruktury, baz danych i pamięci masowej, rozwiązań do obsługi danych i analiz, po takie technologie, jak uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja, obliczenia kwantowe i przetwarzanie otoczenia - wspólnie budujmy przyszłość.

CTA: Odwiedź chmurową bazę wiedzy Google Cloud Knowledge Hub