Koncern British Telecom ogłosił o wprowadzeniu do sprzedaży nowego typu stacjonarnego aparatu telefonicznego zdolnego do automatycznej blokady niepożądanego telemarketingu. Użytkownik może decydować, kto do niego dzwoni.

Wielu klientów BT skarży się na to, że telemarketerzy naprzykrzają się im z ofertami, np. oferując pośrednictwo w dochodzeniu roszczeń wobec banków, wymycie okien, bądź spisanie testamentu.

Szczególnie narażeni na tego rodzaju kontakty są ludzie w podeszłym wieku.

Aparat BT6500 umożliwi zablokowanie połączeń z numerów zagranicznych, zastrzeżonych numerów krajowych (wyświetlających się w okienku telefonu jako prywatne, co oznacza, że nie można na nie oddzwonić) oraz do 10 numerów, które użytkownik może sam wytypować.

BT zapewnia, że w ten sposób unieszkodliwionych zostanie ok. 4/5 niepożądanych połączeń. Klient BT będzie miał także możliwość korzystania z nowej usługi - zablokowania na pewien czas wszystkich połączeń z jego numerem, jeśli nie będzie chciał, by mu przeszkadzano (tzw. moduł "do not disturb").