Swobodny wybór czasu i miejsca, a także wysoki komfort załatwiania spraw urzędowych, szeroka dostępność usług kultury, opieki zdrowotnej czy platformy współpracy biznesowej to niewątpliwe zalety rozwiązań cyfrowych. Już dziś jest możliwa realizacja wielu spraw bez wychodzenia z domu dzięki zdalnym rozwiązaniom informatycznym na Mazowszu.
Media

Dlaczego cyfrowo?

Właściwą koordynację zadań w zakresie rozwoju cyfrowego województwa mazowieckiego, a dzięki temu szereg usprawnień codziennego życia mieszkańców i przedsiębiorców zapewnić ma świeżo przyjęta Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2020–2030. Edukacja cyfrowa, e-usługi, infrastruktura techniczna oraz technologie informacyjno-komunikacyjne dla nauki i biznesu to główne misje tego dokumentu, który jest jednym z pierwszych o takim zakresie w Polsce.

Pamiętajmy, że społeczeństwem informacyjnym jesteśmy my sami - ludzie, obywatele, mieszkańcy, którzy mają prawo do pełnego dostępu do informacji, rozwiązań ułatwiających codzienną pracę, załatwianie spraw osobistych czy urzędowych. Codzienne zadania już dziś może wspierać cały zasób rozwiązań cyfrowych, w tym komputery osobiste, smartfony, podłączone do sieci urządzenia codziennego użytku, systemy zarządzania ruchem ulicznym czy programy pocztowe i komunikatory. Teraz Samorząd Województwa Mazowieckiego, w oparciu o te narzędzia i zasoby, podjął się trudnego zadania koordynacji wdrażania i udostępniania takich usług i systemów, aby mieszkaniec czy przedsiębiorca mógł z nich korzystać w sposób wygodny i przydatny zarówno w sferze prywatnej jak i zawodowej.

Dziś każdy z nas chciałby załatwić najważniejsze sprawy o dowolnej porze, bez stania w kolejkach, a najlepiej bez wychodzenia z domu czy biura. Tym bardziej w trudnym okresie pandemii koronawirusa, ograniczeniach w dostępie do muzeów czy urzędów, a także obostrzeń w swobodzie przemieszczania się. Realizowane w coraz większej skali rozwiązania cyfrowe pozwalające na załatwianie spraw bez potrzeby wychodzenia z domu mają także na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń związanych z transportem, zjawisk ocieplania klimatu czy oszczędność papieru na potrzeby pism i formularzy. Teraz takie działania są możliwe w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca m.in. dzięki samorządowej platformie internetowej wrotamazowsza.pl.

Nie tylko mieszkańcy

Rozwiązania mazowieckie, to istotne wsparcie społeczne, zarówno mieszkańców aglomeracji miejskich, jak i wsi i obszarów mniej zurbanizowanych. Szereg działań w zakresie usług zdalnych czy dostarczenia infrastruktury dla podłączenia Internetu to inwestycje wspierające przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu. Jednocześnie Samorząd Województwa Mazowieckiego nie zapomniał o gospodarce regionu oraz jego filarach, jakimi są przedsiębiorcy. Spójny i zaplanowany system rozwiązań cyfrowych to szansa dla aktywnych firm i instytucji badawczych na zidentyfikowanie możliwych kierunków wsparcia finansowego, budowy partnerstw projektowych i większa możliwość realizacji lokalnych działań na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców czy rozwoju gospodarczego, kształtującego poziom dobrobytu lokalnej społeczności.

Zbyt często efekty naukowych badań na lata były zamykane w laboratoriach bez szansy wykorzystania na skalę przemysłową. Oba sektory, badawczy i przemysłowy, powinny aktywnie współpracować i posiadać otwarty dostęp do technologii cyfrowych, aby wymieniać się cennymi doświadczeniami i właściwie odczytywać wzajemne potrzeby. Taka współpraca zoptymalizuje nakłady finansowe ponoszone przez oba sektory. W końcu nawet najbardziej genialne wynalazki są bezużyteczne, jeśli nie są wykorzystywane w praktyce. Tymczasem jednym z założeń mazowieckiej Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego jest wyeliminowanie podobnych absurdalnych sytuacji. Narzędzia cyfrowe mają usprawnić przepływ wiedzy i informacji. Wypełni się luka między produktami badawczymi a ich rynkowym wykorzystaniem.

Kto nie spróbuje, ten się nie przekona

Jeżeli jesteście ciekawi, co oferuje nam cyfrowe Mazowsze, możecie przekonać się zarówno korzystając ze zdalnych usług prawie 250 urzędów całego województwa na platformie Wrota Mazowsza, jak i przeglądając bogate zasoby mapowe Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, które wspierają m.in. prywatne plany inwestycyjne czy decyzje planistyczne na każdym szczeblu administracji samorządowej.

W zaawansowanej fazie przygotowań są już rozwiązania e-kultury (oferty kulturalne, zbiory muzealne), e-bibliotek (cyfryzacja rejestrów), e-zdrowia (narzędzia usprawniające zdalną obsługę pacjenta, platformy wymiany danych medycznych) czy cyfrowego wsparcia ekologicznej produkcji rolnej na Mazowszu. Informacje o najnowszych projektach i ich rezultatach śledzić można pod adresem https://geodezja.mazovia.pl.

Ja sprawdziłem i Was także zachęcam. To nic nie kosztuje, a korzyści czekają na wyciągniecie ręki - zaledwie sięgniecie do klawiatury komputera, smartfona czy tabletu.

Maciej Jadczak