Unijny rynek usług finansowych rozwija się dynamicznie. Wdrożenie unijnej dyrektywy PSD2 stworzyło warunki dla rozwoju otwartej bankowości i innowacyjnych fintechów, dzięki którym możliwe staje się tworzenie nowych modeli usług finansowych

Usługi dotąd często zarezerwowane dla banków teraz wykraczają poza granice branży. Pandemia SARS-CoV-2 jeszcze przyspieszyła ten proces. Rozwój handlu internetowego spowodował wzrost zapotrzebowania na usługi bankowe na portalach e-commerce, a rozwój płatności mobilnych – na wyspecjalizowane procesy płatnicze i aplikacje mobilne. Jednocześnie liczba i rodzaj wniosków składanych przez firmy u regulatorów pokazuje, że nowe usługi finansowe będą miały międzynarodowy lub wręcz globalny charakter. To wszystko wymaga bardzo zaawansowanych i wyspecjalizowanych narzędzi biznesowych znajdujących oparcie w procesach IT.

Zmiana sposobu myślenia

W nowych warunkach cykl życia organizacji bankowej zmienia się zasadniczo. To, co zaczęło się od technologicznej i produktowej innowacji zmienia się w fintech, następnie bank monoproduktowy, multiproduktowy aż po internetową platformę pakietowanych produktów bankowych. Jednak tylko część podmiotów będzie rozwijać się w ten sposób – niektóre pozostaną małymi, wyspecjalizowanymi firmami działającymi w niszach branżowych. Taki model rozwoju wymaga użycia narzędzi, które pod względem technologicznym jak i finansowym można dostosować do cyklu życia organizacji i faktycznie użyć jako narzędzi do kształtowania innowacyjnych modeli biznesowych.

Wyścig w pozyskiwaniu lojalności klientów zmusza do działania również tradycyjne banki, które muszą szukać dla siebie miejsc do szybkiego udostępniania bezpiecznych produktów finansowych i poprawnie identyfikować potrzeby konsumentów. Badania pokazują bowiem, że przyszłość należy do tych instytucji, które rozwiązują rzeczywiste problemy klientów, a nie tylko dostarczają im usługi standardowego portfela produktowego. Coraz więcej tradycyjnych banków przestawia się z myślenia „jak sprzedać kolejny kredyt” na „gdzie umieścić swój produkt finansowy tak, by klient szybko rozwiązał swój problem i zrealizował swoją potrzebę”.

Nowe narzędzia, nowe podejście

Jak prowadzić takie działania w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu rynkowym? Jak przewidzieć i zidentyfikować zmianę? Czy dotychczasowe cykle planowania strategicznego są wystraczającym narzędziem, by przygotować organizację i model biznesowy na zmiany? Odpowiedziom na to i wiele innych pytań służyć będzie konferencja Asseco Banking Forum, która odbędzie się 6 października.

Jest przynajmniej kilka powodów, dla których organizatorem konferencji jest największa w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej firma IT. Nowa sytuacja wymaga bowiem od banków, instytucji finansowych i platform e-commerce o wiele głębszej współpracy z firmami technologicznymi. Związane jest to z faktem, że nowe usługi oparte będą w zdecydowanej większości na rozwiązaniach chmurowych, a podstawowym narzędziem komunikacji z bankiem będą urządzenia mobilne.

Potrzebne są do tego gotowe platformy technologiczne, które przed uruchomieniem można sprawdzić w środowiskach dynamicznie powoływanych piaskownic testowych (sandbox). Jednak firmy IT również zmieniają swoje podejście do sektora finansowego stając się interesariuszem o rosnącym znaczeniu biznesowym. Muszą bowiem stworzyć zarówno skalowalne narzędzia dla internetowych „neobanków” jak i wziąć na siebie część biznesowego ryzyka, związanego z rozwojem nowych usług finansowych.

Kapitalizm informacyjny i jego wyzwania

Przykładem takiego rozwiązania jest platforma Asseco BooX - Bank out of the Box, czyli „Bank z pudełka”. To platforma zarówno dla neobanków, jak i banków podlegających konsolidacji czy rozwiązań e-commerce. Tym, co odróżnia ją od tradycyjnych rozwiązań Bank in the Box jest możliwość obsługi wielu linii biznesowych, subskrypcyjny model rozliczeń i wbudowanie procesu doradztwa biznesowego oraz odkrywania innowacji. Asseco BooX umożliwia dostarczenie regulatorowi dowodu wysokiej gotowości operacyjnej już na etapie pozyskiwania licencji bankowej, a następnie operacyjny wybór procesów wsparcia bieżącej oferty produktowej i potrzeb klientów powstającego banku.

- BooX zawiera gotowe procesy biznesowe, zestaw funkcji biznesowych, platformy i produkty finansowe. Rozpoczęcie działania oparte jest na umowie przystąpienia oraz procedurze rozliczeniowej. Naturalne jest elastyczne wykorzystanie procesów biznesowych również poprzez zbiór interfejsów API, szybkie włączanie i wyłączanie usług oraz dodawanie podsystemów zapewniających obsługę określonych funkcji. Cena subskrypcji jest wypadkową długoterminowej wyceny rozwiązania chmurowego złożonego z listy komponentów procesowych wybranych przez klienta. Architektura produktów i procesów umożliwia działanie w różnych modelach biznesowych i operacyjnych, od tradycyjnej instalacji po multicloud - mówi Tomasz Blicharz, product marketer w Asseco Poland.

W porównaniu z tradycyjnym modelem współpracy z bankami firma IT dostarczająca takie rozwiązania ponosi jednak pewne operacyjne i biznesowe ryzyko. Wartość kontraktu jest bowiem zmienna, a ponadto klient może w dowolnym momencie zatrzymać rozwój działalności finansowej lub po prostu z niej zrezygnować. Dlaczego Asseco Poland zdecydowało się na taki ruch?

- Rynek klienta zmienił się w ciągu ostatnich 20 lat - z ery niedostatku przeszliśmy do ery obfitości. Kapitalizm industrialny zmienił się w kapitalizm informacyjny. Sieci nowych wartości wymagają dotarcia do konsumentów, których wymagania nie są jeszcze w pełni określone. Odkrycie, przewidzenie lub kreacja wymagań staną się najsilniejszym polem konkurencji instytucji finansowych i współpracy z firmami IT. Drogą do sukcesu wydaje się wykorzystanie platform testowych: sandboxów regulacyjnych, do testów technicznych wybranych procesów biznesowych, sandboxów jako platform do testowania innowacji. Powstający neobank nie musi budować struktur operacyjnych i systemów od zera, skoro można skorzystać z BooX firmy Asseco - mówi Tomasz Blicharz.

Więcej informacji i rejestracja na https://bankingforum.asseco.com/

ANF