Z internetu korzystają wszyscy i dlatego robiąc to, należy zadbać o bezpieczeństwo, żeby nie narażać swojej tożsamości i pieniędzy.
Uczestnicy kampanii „Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni” przypominają, że na początek swojej edukacji w tym zakresie warto przyswoić kilka zasad:
● Nie podawaj pochopnie w internecie żadnych ważnych informacji o sobie. Szczególnie nie przesyłaj nikomu swojego PIN-u do karty bankowej, jeśli taką masz, a także swoich danych osobowych, numeru PESEL albo numeru karty płatniczej.
● Chroń swoje hasła i loginy. Układaj tzw. silne hasła (trudne do odgadnięcia przez złodzieja) i nigdy nie podawaj ich nikomu. Nawet bliscy znajomi naprawdę nie muszą mieć nieograniczonego dostępu do twojego telefonu!
● Pamiętaj o wylogowaniu się ze stron i serwisów, z których już nie korzystasz, zwłaszcza z internetowego konta bankowego czy poczty elektronicznej i szczególnie na komputerze dzielonym z innymi osobami.
● Uważaj na podejrzane mejle. Wszelkie prośby o zalogowanie się na konto, podanie hasła w celu odblokowania konta czy wykonanie przelewu powinny budzić Twoją wątpliwość. To w większości przypadków jest próba wyłudzenia danych osobowych lub pieniędzy. Zanim coś zrobisz, zastanów się i skonsultuj z kimś dorosłym lub infolinią bankową.
● Nigdy nie zamieszczaj zdjęć swoich dokumentów czy kart bankowych. Przestępcy potrafią często z pozornie niewinnej wzmianki, wyciągnąć wiele informacji, które mogą zagrozić bezpieczeństwu Twojemu, Twoich bliskich lub oszczędności.
A jeśli już zdarzy się nieszczęście i stracisz swoją kartę płatniczą, pamiętaj, aby ją jak najszybciej zastrzec, czyli powiadomić bank, by zablokował możliwość jej używania. W Polsce istnieje na szczęście przemyślany system, dzięki któremu możesz zablokować kartę bez względu na to, w jakim banku ją masz oraz czy przebywasz w kraju, czy za granicą. Wystarczy zadzwonić pod numer (+48) 828 828 828 i postępować zgodnie z instrukcjami.
Pamiętaj, że w banku można zastrzec też zgubiony paszport lub dowód osobisty.
Czy wiesz, że...
Celem porozumienia „Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni” zawartego między bankami (Związek Banków Polskich, Pekao, BZ WBK, ING BŚ, mBank), fundacjami (Cyberium, Polska Bezgotówkowa), sklepami internetowymi (Allegro) i firmami IT (IBM Polska, Microsoft) jest m.in. prowadzenie lekcji z zakresu cyberbezpieczeństwa w polskich szkołach.