Jeśli Polska ma być poważnym graczem na mapie świata, potrzebuje strategii rozwoju sztucznej inteligencji.
Francja planuje w ciągu najbliższych pięciu lat zainwestować 1,5 mld euro w badania nad sztuczną inteligencją (SI). Chiny do 2030 r. zamierzają zostać globalnym liderem w tym obszarze. Swoją strategię opracowała także Wielka Brytania, która uczyniła z SI fundamentalny czynnik rozwoju gospodarczego. Unia Europejska również tworzy ramowy program, który zakłada zwiększenie nakładów na badania sztucznej inteligencji w krajach członkowskich.
Założenia Komisji Europejskiej są następujące: Wspólnota (zarówno sektor prywatny, jak i publiczny) powinna zwiększyć wysokość inwestycji w SI do poziomu co najmniej 20 mld euro do roku 2020. Żeby cel ten osiągnąć, KE uruchamia nowy strumień finansowania w ramach programu badawczo-innowacyjnego Horizon 2020, konkretnie 1,5 mld euro.