Wdrożenie przepisów RODO będzie ważnym momentem dla biznesu. Może jednak towarzyszyć mu lekka panika – zauważa Bartłomiej Ślawski, Country General Manager w VMware.

GDPR, RODO, nowe przepisy ws. ochrony danych. Wiele się o tym mówi, ale czy również wiele robi?

Wejście w życie nowych przepisów będzie bardzo ważnym momentem dla biznesu. Niestety, dla większości firm, będzie to moment niełatwy. Rok temu VMware wspólnie z Trend Micro wykonały analizę rynku polskiego pod kątem bezpieczeństwa danych. Wyniki były, bezpiecznie mówiąc, bardzo ciekawe. Osoby zarządzające dużymi firmami nie są świadome wielkich zmian, jakie czekają ich firmy. W połowie średnich i dużych firm osoby decyzyjne w ogóle nie zdawały sobie sprawy, że istnieje coś takiego jak GDPR. Poziom świadomości jest więc bardzo niski.

Brzmi dosyć krytycznie, z czego wynika taka analiza?

W naszej polskiej rzeczywistości może się okazać , że gdy przyjdzie moment na dostosowanie do nowych przepisów, pojawi się panika. GDPR i ochrona danych osobowych to bardzo złożona kwestia. Trzeba zupełnie zmienić podejście do bezpieczeństwa i zacząć myśleć o nim już na etapie projektowania systemów,. Kluczowa okazuje się współpraca między inżynierami, a prawnikami – a te dwie grupy nie zawsze są w stanie dogadać się między sobą.

OK, wyjaśnijmy więc jedno: co oznacza GDPR dla działów IT? Chodzi tylko o to, że nie możemy stracić danych, czy o coś więcej?

Należyta ochrona danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem to tylko jeden z aspektów. Ważne jest również postępowanie w sytuacji, w której jednak doszło do cyberataku. Musimy wówczas dokładnie przeanalizować, co konkretnie się wydarzyło, a także zgłosić takie zdarzenie do organu nadzorczego.
Należy jednak podkreślić, że firmy absolutnie nie powinny bać się rozwiązań chmurowych w kontekście GDPR – o ile są one zdbudowane w sposób mądry i bezpieczny. VMware dostarcza skuteczne rozwiązania do monitoringu środowisk chmurowych, umożliwiające wydajne korzystanie z kilku chmur od różnych dostawców jednocześnie.

W jakiej kondycji jest rynek rozwiązań chmurowych w porównaniu do poprzedniego roku?

Na przestrzeni roku jesteśmy w stanie gołym okiem zaobserwować postępy. Dziś coraz więcej firm, również tych małych, używa chmury publicznej. Wbrew obiegowej opinii nie boją się one cloud computingu i są w stanie przechowywać w chmurze wszystkie swoje dane.

Z kolei duże organizacje ale coraz chętniej wdrażają rozwiązania z obszaru chmury prywatnej, budowane od podstaw i dopasowywane do indywidualnych potrzeb.
Od kilku lat biznes bazuje na Big Data, IoT, analizie danych, kreując coraz to nowsze rozwiązania. Jakie miejsce zajmują w tym obszarze rozwiązania chmurowe?
Cyfrowa transformacja dzieje się tu i teraz, a chmura jest jednym z jej podstawowych elementów.. Technologie takie jak IoT nie mogłyby istnieć bez wykorzystania infrastruktury chmurowej – dlatego przyszłość IT zdecydowanie będzie należeć do cloud computingu.