Na pewno kierunkiem jest rozwój zielonej infrastruktury. Mamy zapisane w naszej strategii aby tereny zielone były dostępne w odległości 300 metrów od miejsca zamieszkania. I tutaj na styku z deweloperami, to czego byśmy się spodziewali to z całą pewnością świadoma odpowiedzialność biznesu i robienie więcej niż to co wynika tylko z miejscowych planów czy ustaw, bo jednak wszyscy powinniśmy wymagać i robić więcej.

Inwestor przystępując do swojej inwestycji powinien myśleć o odnawialnych źródłach energii, o błękitnej i zielonej infrastrukturze, o dostępności miejsc postojowych dla rowerów po to, aby swoich mieszkańców czy użytkowników nakłaniać do, aby zmieniali swój styl życia i użytkowania miast, dodała Katarzyna Szymczak-Pomianowska.

Reklama