Właściciele mieszkań w budynkach wielorodzinnych, najemcy mieszkań komunalnych i wspólnoty od 3 do 7 lokali mieszkalnych mają szanse na dotacje do wymiany kopciuchów i poprawę efektywności energetycznej. Wsparcie z programu „Ciepłe Mieszkanie” wyniesie do 41 tys. zł dla osób fizycznych i do 375 tys. zł dla wspólnot mieszkaniowych. Na więcej mogą liczyć mieszkańcy najbardziej zanieczyszczonych gmin.

„Poprawa jakości powietrza to ważny cel rządu Prawa i Sprawiedliwości. Pięć lat temu uruchomiliśmy program „Czyste Powietrze”. Cieszy się on ogromną popularnością. Teraz pilotażowo uruchamiamy nabór dla gmin w programie, który umożliwia wymianę nieefektywnych źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych” –mówi minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

„Ciepłe Mieszkanie” to uzupełnienie programu „Czyste Powietrze”, kierowanego do właścicieli domów jednorodzinnych. 29 września br. rozpoczął się drugi nabór wniosków dla gmin, które – za pośrednictwem 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej – otrzymają pieniądze na eko-inwestycje dla swoich mieszkańców, czyli beneficjentów końcowych „Ciepłego Mieszkania”.

„Samorządowcy na spotkaniach podkreślali, że brakuje im programu, który umożliwi termomodernizację i wymianę pieca w mieszkaniach komunalnych. Wiele z tych mieszkań wciąż jest opalanych węglem. Cieszę się, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej daje teraz taką możliwość” - zaznacza Marta Zbrowska, sekretarz powiatu przysuskiego.

ikona lupy />
Materiały prasowe

Nowości w programie

Pierwotny budżet programu wynosił 1,4 mld zł, obecnie to 1,75 mld zł, z czego zostaje do wykorzystania jeszcze ok. 1 mld zł. To niejedyna nowość.

„Mając na względzie głosy płynące od przedstawicieli gmin, poszerzyliśmy katalog beneficjentów końcowych „Ciepłego Mieszkania” o najemców lokali z mieszkaniowego zasobu gminy oraz wspólnoty mieszkaniowe obejmujące od 3 do 7 lokali mieszkalnych. Ponadto urealniliśmy koszty kwalifikowane w stosunku do obecnych cen na rynku, zwiększyliśmy progi dochodowe i maksymalne kwoty dotacji we wszystkich częściach programu, dodaliśmy też nowe rodzaje dofinansowywanych przedsięwzięć”– wyjaśnia pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. programu „Czyste Powietrze” i efektywności energetycznej budynków oraz wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski.

W ramach kosztów kwalifikowanych przewiduje się dofinansowanie przede wszystkim na demontaż nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe (tzw. kopciuchów) oraz zakup i montaż nowego nisko lub zeroemisyjnego źródła ciepła albo podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.

ikona lupy />
Materiały prasowe

Trzy poziomy dofinansowania

W drugim naborze kwoty dotacji zwiększono o ok. 10 proc. w stosunku do pierwszej edycji programu. Preferencyjne warunki (dodatkowe 5 proc. intensywności dofinansowania) przewidziano dla mieszkańców najbardziej zanieczyszczonych gmin w Polsce (lista jest załącznikiem do ogłoszenia o naborze).

Podstawowy poziom dofinansowania – przy dochodach do 135 tys. zł rocznie – to szansa na 16,5 tys. zł, nie więcej niż 30 proc. kosztów kwalifikowanych na jeden lokal mieszkalny oraz do 35 proc. w przypadku lokali z gmin najbardziej zanieczyszczonych (do 19 tys. zł).

Podwyższone dotacje przewidziano przy dochodach do 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym i do 2651 zł w jednoosobowym (chodzi o przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego). Wówczas można starać się o 27,5 tys. zł, do 60 proc. kosztów kwalifikowanych lub do 29,5 tys. zł (do 65 proc. kosztów), jeśli to lokal z listy gmin najbardziej zanieczyszczonych.

Najwyższe wsparcie otrzymają ci, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1526 zł w jednoosobowym lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego. Tutaj na przedsięwzięcie przewidziano aż do 41 tys. zł wsparcia (do 90 proc. kosztów kwalifikowanych) lub do 43,9 tys. zł (95 proc. kosztów) dla budynków w miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin.

Część programu adresowana do wspólnot mieszkaniowych, to propozycja dotacji na poziomie do 60 proc. kosztów kwalifikowanych, przy czym: do 350 tys. zł wsparcia w przypadku kompleksowej termomodernizacji z wymianą źródła ciepła, do 360 tys. zł, jeśli przedsięwzięcie obejmuje dodatkowo zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej (lub do 375 tys. zł dla zadania uwzględniającego pompy ciepła) oraz do 150 tys. zł, jeśli projekt zakłada tylko termomodernizację bez wymiany źródeł ciepła.

Szczegóły: czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie

ikona lupy />
Materiały prasowe
ikona lupy />
Materiały prasowe