Uruchomiony 3 lipca Program Pierwsze Mieszkanie, zyskuje nowych zwolenników. Rozszerza się również dostępna dla nich oferta bankowa.

Nowy program ma wspierać młodych ludzi w zakupie pierwszego mieszkania. Opiera się na dwóch rozwiązaniach: Bezpiecznym kredycie 2% oraz Koncie Mieszkaniowym. O ile pierwszy z produktów był dostępny od razu, to drugi banki wprowadzają sukcesywnie. PKO Bank Polski oferuje go od 10 sierpnia. Jak wynika z najnowszych danych Ministerstwa Rozwoju i Technologii dotychczas Polacy założyli 2046 Kont Mieszkaniowych. Są przeznaczone dla osób między 13. a 45. rokiem życia, które chcą systematycznie oszczędzać na własne M.

PKO Bank Polski przypomina, że jedna osoba może założyć jedno Konto Mieszkaniowe, na które konieczne są regularne co miesięczne wpłaty na poziomie od 500 do 2 tys. zł. To warunek, by otrzymać premię mieszkaniową oraz zwolnienie jej i naliczonych odsetek z podatku. Choć jeden miesiąc w roku można wykorzystać na „wakacje od oszczędzania”. Maksymalny okres prowadzenia rachunku to 10 lat. Prawo do premii i zwolnienia z podatku nabywa się jednak już po trzech latach, pod warunkiem, że środki przeznaczy się m.in. na zakup mieszkania lub domu, budowę i wykończenie domu, a także zakup działki wraz z budową na niej domu. Wysokość premii zależy od kwoty wpłaconych środków i wskaźnika premii mieszkaniowej, obliczanego i publikowanego w każdym roku przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Warto dodać, że PKO Bank Polski przygotował atrakcyjne oprocentowanie 5,35 proc. w skali roku, obowiązujące do 31 grudnia. Bank przypomina, że rachunek osób, którym nie uda się regularnie oszczędzać w ciągu pierwszych trzech lat, zostanie zamknięty, a pieniądze pomniejszone o niepobrany podatek zostaną przekazane na wskazane przez nie konto. Może też zostać on przekształcony w Lokatę Mieszkaniową, którą się stanie również wtedy, gdy minie okres 10 lat prowadzenia konta.

Konto Mieszkaniowe jest jednym z dwóch elementów Programu Pierwsze Mieszkanie. Od 3 lipca w oddziałach i agencjach PKO Banku Polskiego klienci mogą składać wnioski o Bezpieczny kredyt 2%. Jak wylicza PKO Bank Polski, przez pierwsze dwa miesiące od wprowadzenia produktu do oferty klienci złożyli ok. 17 tys. wniosków, z czego podpisano ok. 2 tys. umów kredytowych. Eksperci banku zauważają, że popularność kredytu jest już tak duża, że ma to wpływ na czas oczekiwania na decyzję kredytową. Bank planuje działania, aby zwiększyć efektywność rozpatrywania wniosków od pośredników. Ma temu służyć wypracowanie wspólnie z nimi lepszego procesu dystrybucji wniosków o kredyt.

– Będziemy zachęcać pośredników m.in. do tego, aby być może wniosek klienta złożyli tam, gdzie klient może otrzymać najbardziej korzystną ofertę pod kątem swoich potrzeb. Zachęcamy też klientów, aby w przypadku uzyskania kredytu w innym banku informowali nas, że wniosek ich nie jest już aktualny – mówi ekspert PKO Bank Polski i przypomina, że wnioski o kredyt można składać w ponad 500 oddziałach prowadzących obsługę hipoteczną oraz agencjach banku.

Z oferty programu Bezpieczny kredyt 2 proc. mogą skorzystać osoby przed 45. rokiem życia, które dotychczas nie miały mieszkania lub domu. Dopłatami zostaną objęte kredyty na maksymalnie 500 tys. zł dla singla lub 600 tys. zł dla małżeństwa oraz pary z dzieckiem lub singla z dzieckiem. Klienci mogą liczyć na dopłaty do pierwszych 120 rat kapitałowo-odsetkowych spłacanych zgodnie z harmonogramem. W tym czasie kredyt oprocentowany będzie według stałej stopy procentowej, którą bank ustala na pięć lat. Po zakończeniu dopłat rata zmieni się na równą, chyba, że kredytobiorca zawnioskuje o utrzymanie dotychczasowego sposobu spłaty (tzn. w ratach malejących).

Eksperci zwracają też uwagę na to, że prawo do dopłat może zostać utracone. Tak się stanie gdy m.in. kredytobiorca nie wprowadzi się do domu lub mieszkania w ciągu dwóch lat od nabycia prawa własności lub zgłoszenia zakończenia budowy, wynajmie lub sprzeda nieruchomość, zmieni sposób jej użytkowania czy oprocentowania ze stałego na zmienne. Utrata prawa do dopłat oznacza, że w szczególności w wyniku nieterminowej spłaty należy zapłacić pełną ratę odsetkową albo kapitałowo-odsetkową – niepomniejszoną o dopłaty.

W przypadku programu nie obowiązuje limit ceny za metr kwadratowy. Maksymalna wysokość wkładu własnego nie może przekraczać 200 tys. zł, jednak jeżeli klient nie ma środków na wpłatę początkową może skorzystać z gwarancji BGK.

PKO Bank Polski udostępnia produkt z upustem na oprocentowaniu w pierwszym 5-letnim okresie obowiązywania stałej stopy. Wnioskując o kredyt należy m.in. wypełnić oświadczenie, w którym potwierdza się brak prawa własności do mieszkania lub domu, brak spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu oraz to, że w ciągu ostatnich 3 lat i na moment złożenia wniosku nie jest się i nie było stroną umowy innego kredytu hipotecznego, zawartej w ciągu ostatnich 3 lat.

PAO

Partner

fot. materiały prasowe