Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w listopadzie 2022 r. spadła o 42,8 proc. r/r i wyniosła 12 117, zaś w ujęciu miesięcznym spadła o 10,7 proc., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

W grupie deweloperów odnotowano spadek liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto - o 42,9 proc. r/r do 7 367 lokali, a w ujęciu miesięcznym zanotowano wzrost o 3,2 proc., podał także Urząd.

"Od stycznia do listopada 2022 r. rozpoczęto budowę 190,4 tys. mieszkań, tj. o 26,8 proc. mniej niż przed rokiem. Deweloperzy rozpoczęli budowę 108,3 tys. mieszkań (o 29,5 proc. mniej), a inwestorzy indywidualni 79,3 tys. (o 21,8 proc. mniej). Łącznie udział tych form budownictwa wyniósł 98,5% ogólnej liczby mieszkań. W pozostałych formach budownictwa rozpoczęto budowę 2,8 tys. mieszkań (wobec 5 tys. w roku poprzednim)" - czytamy w komunikacie.

Szacuje się, że na koniec listopada 2022 roku w budowie pozostawało 847,5 tys. mieszkań, tj. o 3,5 proc. mniej niż w analogicznym miesiącu 2021 r., podał także GUS.

Spada liczba pozwoleń na budowę

Liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, spadła w listopadzie 2022 r. o 19,1 proc. r/r do 19 363, a w ujęciu miesięcznym spadła o 5,9 proc., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Inwestorzy budujący na sprzedaż lub wynajem uzyskali w ubiegłym miesiącu 13 148 pozwoleń (spadek o 7,7 proc. r/r i o 5,7 proc. m/m), podał również GUS.

"W okresie jedenastu miesięcy 2022 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy 277,4 tys. mieszkań, tj. o 9,9 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2021 roku. Pozwolenia na budowę największej liczby mieszkań otrzymali deweloperzy (188,8 tys., spadek o 0,5 proc. r/r) oraz inwestorzy indywidualni (84,3 tys., spadek o 26,5 proc.). Łącznie w ramach tych form budownictwa otrzymano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy z projektem budowlanym dla 98,5 proc. ogółu mieszkań. W pozostałych formach budownictwa odnotowano 4,3 tys. mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym (3,5 tys. w roku ubiegłym)" - czytamy w komunikacie.

Więcej mieszkań oddanych do użytku

Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w listopadzie br. wzrosła o 2,7 proc. r/r do 25 135, zaś w ujęciu miesięcznym wzrosła o 15,4 proc., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Deweloperzy w ubiegłym miesiącu oddali do użytkowania 16 070 mieszkań, co oznacza spadek o 2,3 proc. r/r. W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 17,9 proc., podał również GUS.

"Według wstępnych danych, w okresie styczeń- listopad 2022 roku oddano do użytkowania 214,2 tys. mieszkań, tj. 1,7% więcej niż w roku ubiegłym. Deweloperzy przekazali do eksploatacji 129,6 tys. mieszkań - o 1,5% więcej niż w 2021 r., natomiast inwestorzy indywidualni - 81,4 tys. mieszkań, tj. o 3,4% więcej. W ramach tych form budownictwa wybudowano łącznie 98,5% ogółu nowo oddanych mieszkań. W pozostałych formach budownictwa, tj. spółdzielczej, komunalnej, społecznej czynszowej i zakładowej, oddano do użytkowania łącznie 3,2 tys. mieszkań (wobec 4,3 tys. przed rokiem)" - czytamy w komunikacie.

Powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych wyniosła 19,7mln m2, czyli o 1,3% więcej niż przed rokiem, a przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania osiągnęła wartość 92,2 m2, podał także GUS.