Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych - poinformowała we wtorek Kancelaria Prezydenta RP. Celem zmian jest poprawa efektywności energetycznej budynków, a także promocja odnawialnych źródeł energii (OZE).

Ustawa ma na celu realizację działań związanych z wdrażaniem Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) w ramach działania „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych” w zakresie, w jakim działanie to dotyczy budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz działania „Inwestycje w energooszczędne budownictwo mieszkaniowe dla gospodarstw domowych o niskich i średnich dochodach”.

Na realizację celów ustawy - jak podano w jej uzasadnieniu - przeznaczone zostanie 855 mln euro. Środki będą przekazywane w ramach grantu na pokrycie 50 proc. kosztów instalacji odnawialnego źródła energii (grant OZE) w budynkach wielorodzinnych. Z rozwiązania skorzystają przede wszystkim wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe. Zaznaczono, że w przypadku inwestycji towarzystw budownictwa społecznego (TBS) czy społecznych inicjatyw mieszkaniowych (SIM) możliwe będzie uzyskanie grantu OZE również na etapie budowy.

Ustawa przewiduje również premie i granty na pokrycie do 90 proc. kosztów remontów zamieszkałych budynków komunalnych – pod warunkiem wymiany źródła ciepła na niskoemisyjne lub podłączenia do sieci ciepłowniczej. Dotyczy to budynków mieszkalnych, które należą do samorządów albo spółek z większościowym udziałem samorządów.

Zgodnie z ustawą gminy zyskają dostęp do wyższego o 15-25 proc. bezzwrotnego wsparcia na pokrycie kosztów budowy nowych mieszkań komunalnych i społecznych mieszkań czynszowych. Inwestycje będą realizowane głównie w ramach TBS oraz SIM.

W przypadku społecznych mieszkań czynszowych maksymalny poziom wsparcia zostanie podniesiony z obecnych 35 proc. do 60 proc. W przypadku mieszkań komunalnych maksymalny poziom wsparcia zostanie podniesiony z obecnych 80 proc. do 95 proc. kosztów inwestycji. Podkreślono, że warunkiem uzyskania wyższego wsparcia będzie spełnianie podwyższonych standardów efektywności energetycznej.

Wprowadzono także rozwiązania dotyczące premii termomodernizacyjnej i remontowej. Premia termomodernizacyjna wzrośnie z 16 proc. do 26 proc., a premia remontowa - z 15 proc. do 25 proc. Zaznaczono, że premia remontowa będzie mogła być przyznawana na remonty budynków mieszkalnych wielorodzinnych oddanych do użytkowania co najmniej 40 lat przed dniem złożenia wniosku. Dotychczas do premii kwalifikowały się jedynie budynki oddane do użytkowania przed 14 sierpnia 1961 r.

Ustawa co do zasady wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. (PAP)

autor: Jacek Ensztein