Wykupuje grunty i obejmuje je ochroną. Pieniński Park Narodowy w ramach specjalnego projektu nabywa łąki oraz lasy od prywatnych właścicieli i przywraca im naturalną różnorodność przyrodniczą.

Maciej Szajowski z Parku mówi, że do tej do tej pory udało się pozyskać ponad 15 hektarów. W przypadku łąk są one cykliczne koszone po to, aby zachować bogactwo florystyczne. Lasy natomiast wyłącza się z dotychczasowej eksploatacji po to, aby pojawiło się w nich więcej gatunków roślin czy zwierząt. Turyści będą mogli oglądać i podziwiać te tereny bo prowadzi przez nie wiele szlaków dodaje Maciej Szajowski.
Wykup gruntów jest realizowany z projektu "Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze Pieniny". W sumie do 2018 roku ma być zagospodarowanych w ten sposób łącznie 40 hektarów.