Charakterystyki energetyczne przekazane przed dniem wejścia w życie ustawy zachowają ważność przez okres, na jaki zostały sporządzone - przewiduje jedna z przyjętych przez Sejm poprawek Senatu do noweli ustawy ws. świadectw energetycznych domów i mieszkań.

Niższa izba parlamentu przyjęła dwie z czterech zaproponowanych przez Senat poprawek. Jedna z popartych zmian zakłada, że świadectwa charakterystyki energetycznej przekazane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują ważność przez okres, na jaki zostały sporządzone. Sejm nie poparł z kolei poprawek, które jednoznacznie przesądzały, że wskazanie adresu poczty elektronicznej jest obligatoryjnym elementem wniosku o wpis do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Nowelizacja, która wdraża unijne przepisy, wprowadza m.in. obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków indywidualnych czy wielorodzinnych. W przypadku budynków istniejących sporządzenie takich świadectw będzie konieczne przy ewentualnej transakcji najmu lub sprzedaży. W przypadku nowo wybudowanego budynku takie świadectwo jest niezbędne przy jego odbiorze.

Wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński tłumaczył, że konieczność sporządzania takiego dokumentu będzie dotyczyła tylko sprzedawanego/wynajmowanego lokalu. Nie trzeba będzie go wykonywać, jeśli mieszka się w danym domu i nie chce się go sprzedawać czy wynajmować. Informował ponadto, że właściciele mieszkań będą musieli sporządzić charakterystykę energetyczną mieszkania tylko przy nowych umowach najmu, nie będzie to dotyczyło umów zawartych przed wejściem nowych przepisów w życie. Ustawa wejdzie bowiem w życie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy - Prawo budowlane zakłada też wprowadzenie zmian dotyczących wymagań związanych z kontrolą systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji, które rozszerzają zakres systemów objętych obowiązkiem kontroli; dotyczyć to będzie systemów o mocy ponad 70 kW.

Umożliwiony ma być też powszechny dostęp do podstawowych informacji zawartych w świadectwach charakterystyki energetycznej gromadzonych w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków. Podniesiona zostanie jakość merytoryczna sporządzanych świadectw charakterystyki energetycznej; dotyczyć to będzie także protokołów sporządzanych z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji.

Inne rozwiązania obejmują m.in. wprowadzenie zmian korygujących istniejące mechanizmy w obszarze sporządzania i przekazywania świadectw charakterystyki energetycznej oraz protokołów z kontroli systemów ogrzewania lub systemów klimatyzacji.

Ponadto, inwestorzy (w tym deweloperzy i inwestorzy indywidualni) będą musieli dołączać świadectwa charakterystyki energetycznej budynków do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Rozwiązanie to dotyczy niektórych grup budynków.

Ustawa zakłada również wprowadzenie obowiązku montażu w określonych budynkach systemów automatyki i sterowania, zgodnie z przepisami unijnymi. (PAP)

autor: Michał Boroń