W związku ze zgłoszeniem poprawek przez Senat nowela ustawy o charakterystyce energetycznej budynków wraca do Sejmu. Nowe przepisy przewidują, że przy sprzedaży i najmie domu czy mieszkania trzeba będzie sporządzić świadectwo energetyczne.

Za podjęciem uchwały ws. przyjęcia ustawy wraz z poprawkami głosowało 96 senatorów, nikt nie był przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Teraz nowelą ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane ponownie zajmie się Sejm.

Senat zgłosił do nowelizacji cztery poprawki, które wynikały głownie z uwag legislatorów wyższej izby parlamentu. Dwie dotyczyły kwestii udostępniania adresu poczty elektronicznej, inna doprecyzowuje, że w całej ustawie chodzi o system teleinformatyczny, w którym prowadzony jest centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków. Kolejna z poprawek przewiduje, że świadectwa energetyczne, które zostały sporządzone przed wejściem w życie ustawy zachowają ważność na okres, na który zostały wydane.

Świadectwo energetyczne - kiedy obowiązkowe

Nowelizacja, która wdraża unijne przepisy, wprowadza m.in. obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków indywidualnych czy wielorodzinnych. W przypadku budynków istniejących sporządzenie takich świadectw będzie konieczne przy ewentualnej transakcji najmu lub sprzedaży. W przypadku nowo wybudowanego budynku takie świadectwo jest niezbędne przy jego odbiorze.

Przepis ten wzbudził liczne dyskusje w Senacie. Część senatorów zwracała uwagę, że takie rozwiązanie może ograniczyć rynek najmu w Polsce i będzie się wiązać z dodatkowymi kosztami przy sporządzeniu takiej charakterystyki. Pytali się również, czy w przypadku chęci wynajmu mieszkania znajdującego się w budynku bez charakterystyki energetycznej, taki certyfikat trzeba będzie wykonać dla całego budynku, czy tylko dla tego jednego mieszkania.

Umowy najmu ze świadectwem energetycznym?

Pytania dotyczyły ponadto tego, czy w świetle nowych przepisów obecnie zawarte umowy najmu (przed wejściem w życie nowych przepisów) będą musiały być uzupełnione o świadectwo energetyczne.

Wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński odpowiadał, że konieczność sporządzania takiego dokumentu będzie dotyczyła tylko sprzedawanego/wynajmowanego lokalu. Nie trzeba będzie go wykonywać jeśli mieszka się w danym domu i nie chce się go sprzedawać czy wynajmować. Dodał, że właściciele mieszkań będą musieli sporządzić charakterystykę energetyczną mieszkania tylko przy nowych umowach najmu, nie będzie to dotyczyło umów zawartych przed wejściem nowych przepisów w życie. Ustawa wejdzie w życie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Nowelizacja zakłada m.in. wprowadzenie zmian dotyczących wymagań związanych z kontrolą systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji, które rozszerzają zakres systemów objętych obowiązkiem kontroli; dotyczyć to będzie systemów o mocy ponad 70 kW.

Dostęp do informacji w świadectwach energetycznych

Umożliwiony ma być też powszechny dostęp do podstawowych informacji zawartych w świadectwach charakterystyki energetycznej gromadzonych w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków. Podniesiona zostanie jakość merytoryczna sporządzanych świadectw charakterystyki energetycznej; dotyczyć to będzie także protokołów sporządzanych z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji.

Inne rozwiązania obejmują m.in. wprowadzenie zmian korygujących istniejące mechanizmy w obszarze sporządzania i przekazywania świadectw charakterystyki energetycznej oraz protokołów z kontroli systemów ogrzewania lub systemów klimatyzacji.

Ponadto inwestorzy (w tym deweloperzy i inwestorzy indywidualni) będą musieli dołączać świadectwa charakterystyki energetycznej budynków do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Rozwiązanie to dotyczy niektórych grup budynków.

Ustawa zakłada też wprowadzenie obowiązku montażu w określonych budynkach systemów automatyki i sterowania, zgodnie z przepisami unijnymi. (PAP)

autor: Michał Boroń

mick/ mmu/