Nowy akt prawnie ureguluje kooperatywy mieszkaniowe. Korzystanie z takiego rozwiązania nie jest jeszcze w Polsce powszechne, jednak doświadczenia innych krajów pokazują, że warto je promować. Może ono pomóc w obniżeniu kosztów budowy domu (m.in. dzięki rezygnacji z pośredników, np. deweloperów), pozwala też dobrać sąsiadów i zwiększyć wpływ na kształt otoczenia domu. Oczywiście nie będzie to rozwiązanie idealne dla każdego – przeszkodą może być zwłaszcza wysokość własnego wkładu finansowego.
Istotą kooperatyw jest inicjatywa grupy mieszkańców, którzy, działając np. w ramach umowy spółki cywilnej, podejmą decyzję o wspólnej inwestycji. Prawne uregulowanie umożliwi im m.in. skorzystanie z gwarantowanego kredytu mieszkaniowego czy ubieganie się o grunt od gminy. Zwiększy się także bezpieczeństwo prawne członków kooperatywy, ponieważ do tej pory tego typu inwestycje były chronione głównie ogólnymi regulacjami kodeksu cywilnego, a nie przeznaczonymi dla nich rozwiązaniami.