Sejm przyjął w środę ustawę, której celem jest poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych dla rodzin o niskich i umiarkowanych dochodach.

Za ustawą głosowało 431 posłów, 11 było przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Chodzi o ustawę o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych, których celem jest poprawa efektywności energetycznej budynków a także promocja odnawialnych źródeł energii (OZE).

Dwa kamienie milowe KPO

Ustawa realizuje dwa kamienie milowe KPO: "Czyste powietrze i efektywność energetyczna", w ramach której Polska zobowiązała się do wprowadzenia w życie nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej i powiązanych aktów, oraz "Reforma budownictwa mieszkaniowego dla gospodarstw domowych o niskich i średnich dochodach, uwzględniająca wyższą efektywność energetyczną budynków".

Na realizację celów - jak podano w uzasadnieniu - przeznaczonych zostanie 855 mln euro. Środki będą przekazywane w ramach grantu na pokrycie 50 proc. kosztów instalacji odnawialnego źródła energii (grant OZE) w budynkach wielorodzinnych. Z rozwiązania skorzystają przede wszystkim wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe. Zaznaczono, że w przypadku inwestycji towarzystw budownictwa społecznego (TBS) czy społecznych inicjatyw mieszkaniowych (SIM) możliwe będzie uzyskanie grantu OZE również na etapie budowy.

Premie i granty na remont budynków komunalnych

Ustawa przewiduje również premie i granty na pokrycie do 90 proc. kosztów remontów zamieszkałych budynków komunalnych – pod warunkiem wymiany źródła ciepła na niskoemisyjne lub podłączenia do sieci ciepłowniczej. Dotyczy to budynków mieszkalnych, które należą do samorządów albo spółek z większościowym udziałem samorządów.

Zgodnie z przyjętymi przez Sejm przepisami gminy zyskają dostęp do wyższego o 15-25 proc. bezzwrotnego wsparcia na pokrycie kosztów budowy nowych mieszkań komunalnych i społecznych mieszkań czynszowych. Inwestycje będą realizowane głównie w ramach TBS oraz SIM.

Społeczne mieszkania czynszowe

W przypadku społecznych mieszkań czynszowych maksymalny poziom wsparcia zostanie podniesiony z obecnych 35 proc. na 60 proc. W przypadku mieszkań komunalnych maksymalny poziom wsparcia zostanie podniesiony z obecnych 80 proc. na 95 proc. kosztów inwestycji. Podkreślono, że warunkiem uzyskania wyższego wsparcia będzie spełnianie podwyższonych standardów efektywności energetycznej.

Inwestycje w społeczne mieszkania czynszowe będą mogły uzyskać dodatkowy grant OZE na pokrycie 50 proc. kosztów instalacji odnawialnego źródła energii.

Premia termomodernizacyjna

Nowe propozycje legislacyjne wprowadzają także rozwiązania dotyczące premii termomodernizacyjnej i remontowej. Premia termomodernizacyjna wzrośnie z 16 proc. do 26 proc., a premia remontowa wzrośnie z 15 proc. do 25 proc. Zaznaczono, że premia remontowa będzie mogła być przyznawana na remonty budynków mieszkalnych wielorodzinnych oddanych do użytkowania co najmniej 40 lat przed dniem złożenia wniosku o przyznanie premii. Dotychczas do premii kwalifikowały się jedynie budynki oddane do użytkowania przed 14 sierpnia 1961 r. (PAP)

autor: Ewa Wesołowska