Kompleksowe ujęcie rozwiązań prawnych pozwalających na realizację inwestycji mieszkaniowych w ramach kooperatyw społecznych – to główny cel ustawy o kooperatywach mieszkaniowych oraz o zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych. Przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii projekt wczoraj został przyjęty przez rząd.

Nowe prawo ma przede wszystkim umożliwić realizację specyficznych inwestycji mieszkaniowych, w których udział biorą osoby fizyczne – bez pośredników w postaci deweloperów czy innych przedsiębiorstw. Jak zakłada projekt, w ramach jednej kooperatywy mają działać co najmniej trzy osoby, związane albo umową kooperatywy mieszkaniowej, albo umową spółki cywilnej. Co ważne, wybudowany w ten sposób dom musi służyć do zaspokajania własnych potrzeb mieszkaniowych. Jeżeli członkowie kooperatywy naruszą zasady inwestycji, gmina będzie mogła skorzystać wówczas z prawa odkupu. Korzystnym rozwiązaniem jest to, że członkowie kooperatywy będą mieli możliwość preferencyjnego nabywania gruntów od gminy. Podobne rozwiązania funkcjonują w odniesieniu do nowo założonych spółdzielni mieszkaniowych.
Jak zaznacza resort, nowe przepisy będą adresowane przede wszystkim do osób, które chcą same wybudować swój dom, a dodatkowo mieć wpływ na to, w jakim sąsiedztwie będą zamieszkiwać. To także potencjalny sposób na oszczędności.
– Przy tego typu inwestycjach możliwe jest ograniczenie kosztów zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych (przy założeniu, że inwestycja przebiegnie zgodnie z planem), spowodowane tym, że część prac członkowie kooperatyw wykonują we własnym zakresie i nie płacą marży zysku podwykonawcom i deweloperom. Dotychczasowe doświadczenia kooperatyw wskazują, że możliwe jest obniżenie kosztów zaspokojenia potrzeby mieszkaniowej w stosunku do nabycia mieszkania na rynku deweloperskim o ok. 20–30 proc. – wskazuje ministerstwo rozwoju w uzasadnieniu projektu.
Ważne Członkowie kooperatywy będą mogli nabyć od gminy grunt na preferencyjnych zasadach. Jeżeli naruszą zasady inwestycji (która musi służyć zaspokojeniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych), gmina będzie mogła skorzystać z prawa odkupu
Etap legislacyjny
Projekt przyjęty przez Radę Ministrów