Nowe prawo ma przede wszystkim umożliwić realizację specyficznych inwestycji mieszkaniowych, w których udział biorą osoby fizyczne – bez pośredników w postaci deweloperów czy innych przedsiębiorstw. Jak zakłada projekt, w ramach jednej kooperatywy mają działać co najmniej trzy osoby, związane albo umową kooperatywy mieszkaniowej, albo umową spółki cywilnej. Co ważne, wybudowany w ten sposób dom musi służyć do zaspokajania własnych potrzeb mieszkaniowych. Jeżeli członkowie kooperatywy naruszą zasady inwestycji, gmina będzie mogła skorzystać wówczas z prawa odkupu. Korzystnym rozwiązaniem jest to, że członkowie kooperatywy będą mieli możliwość preferencyjnego nabywania gruntów od gminy. Podobne rozwiązania funkcjonują w odniesieniu do nowo założonych spółdzielni mieszkaniowych.
Jak zaznacza resort, nowe przepisy będą adresowane przede wszystkim do osób, które chcą same wybudować swój dom, a dodatkowo mieć wpływ na to, w jakim sąsiedztwie będą zamieszkiwać. To także potencjalny sposób na oszczędności.