Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy wspierającej poprawę warunków mieszkaniowych. Przewiduje on m.in. wprowadzenie grantu termomodernizacyjnego na głębokie i kompleksowe termomodernizacje. Grant ma wynosić 10 proc. kosztów inwestycji.

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych. Jak podano w uzasadnieniu, stanowi on przede wszystkim realizację działań związanych z wdrażaniem Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Projekt przewiduje m.in. wprowadzenie grantu termomodernizacyjnego na głębokie i kompleksowe termomodernizacje. Grant ma wynosić 10 proc. kosztów inwestycji.

W projekcie jest też mowa o grancie OZE polegającym na wsparciu inwestorów dokonujących zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii w swoich budynkach, co pozwoli na częściową lub całkowitą zmianę źródła energii w budynku. Grant ma wynieść 50 proc. kosztów przedsięwzięcia.

Wprowadzony ma być też grant MZG z przeznaczeniem na poprawę efektywności energetycznej w budynkach z mieszkaniowego zasobu gminy.

Zaproponowano też m.in. dodatkowe bezzwrotne finansowe wsparcie dla realizowanych ze wsparciem z Funduszu Dopłat inwestycji polegających na remoncie mieszkań komunalnych zamieszkanych przez osoby zagrożone ubóstwem energetycznym, pod warunkiem zmiany źródła ciepła na niskoemisyjne. Przewidziano też wyższe wsparcie dla samorządów w związku z budową mieszkań w podwyższonym standardzie efektywności energetycznej dla osób o umiarkowanych i niższych dochodach.

W Ocenie Skutków Regulacji oszacowano, że w okresie funkcjonowania Funduszu Odbudowy (do 2026 r.) zostaną zrealizowane inwestycje w ok. 6000 budynkach, w tym: inwestycje polegające na głębokiej termomodernizacji w 1275 budynkach, remonty i termomodernizacje w budynkach gminnych ze wsparciem grantu MZG w 1885 budynkach, remonty lokali komunalnych w budynkach poddawanych termomodernizacji lub remontom w 940 budynkach, montaż i uruchomienie instalacji OZE w budynkach wielorodzinnych w 1800 budynkach, montaż i uruchomienie instalacji OZE w nowo budowanych budynkach TBS/SIM w 100 budynkach.

W ramach wsparcia przedsięwzięć polegających na budowie nowych budynków dla osób o niskich i średnich dochodach przewiduje się budowę 12 tys. 355 mieszkań.(PAP)