Za niezgodny z unijnym prawem uznał natomiast wymóg, aby nierezydenci nieposiadający siedziby, ani tzw. zakładu na terytorium danego państwa członkowskiego, ustanawiali przedstawicieli podatkowych. To, zdaniem rzecznika, może w nieproporcjonalny sposób naruszać unijną zasadę swobody świadczenia usług.

Za pół roku w całej UE