- Dotąd dofinansowanie w przypadku budynków komunalnych wynosiło pomiędzy 35 a 45 proc. Po zmianach wzrośnie aż do 80 proc. kosztów projektu. To przełomowa zmiana, która pozwoli budować więcej i skrócić kolejki Polaków oczekujących na mieszkanie komunalne – podkreśla Przemysław Osuch, dyrektor Departamentu Funduszy Mieszkaniowych w Banku Gospodarstwa Krajowego, będącym dysponentem tych środków.

W myśl obowiązującej ustawy z 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, oferty wsparcia będą znacznie bardziej kompleksowe. Nowością jest też to, że oprócz samego budowania, będzie można remontować istniejące już budynki podwyższając standard życia mieszkańców, a jednocześnie pozytywnie wpływając na środowisko poprzez zwiększanie efektywności energetycznej.

Gminy mogą połączyć środki z Funduszu Dopłat z pieniędzmi pochodzącymi z Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Pomysłodawcy uwzględnili też specyfikę zabytkowych budynków, których remonty często pochłaniają więcej funduszy.

- Wsparcie dla gmin w postaci premii remontowej na remont budynku komunalnego wynosi teraz 50 proc. kosztów realizacji takiego projektu. Natomiast w sytuacji, gdy budynek jest zabytkowy (wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się na terenie wpisanym do tego rejestru), wsparcie wzrasta do 60 proc. – wyjaśnia Przemysław Osuch.

W wielu miastach warto jest najpierw przeanalizować istniejącą sytuację na rynku, zamiast budować nowe mieszkania. Często bowiem zdarza się, że brakuje mieszkań a jednocześnie samorząd ma w dyspozycji dużą liczbę pustostanów. Wsparcie dla nieruchomości, które aktualnie nie są zamieszkiwane z powodu złego stanu technicznego, wynosi nawet 80 proc. kosztów modernizacji.

Co więcej, pieniądze mogą trafić nawet na zadania już rozpoczęte. Zamiast czekania na uzyskanie środków, z budową można ruszyć wcześniej. Ważne jest, aby prace nie zostały zakończone przed dniem złożenia wniosku do BGK. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym, co oznacza, że o dofinansowanie można ubiegać się w dowolnej chwili.

Przedstawiciele banku obserwują, że dotychczasowa bardzo dobra współpraca z samorządami, nabrała rozmachu i nowego otwarcia.

Ze środków Funduszu Dopłat dotychczas współfinansowaliśmy ponad 30 tys. lokali komunalnych, a ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów ponad 45 tys. przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych. W pierwszym kwartale 2021, wpłynęło do banku niemal 100 nowych wniosków na kwotę wsparcia prawie 640 mln zł. Powstanie i zostanie zmodernizowanych 3390 lokali mieszalnych. – mówi Przemysław Osuch.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej BGK: www.bgk.pl

Shutterstock

GRK

Przyznanie dofinansowania uzależnione jest od pozytywnego rozpatrzenia wniosku o udzielenie finansowego wsparcia. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.