Nowelizacja ma przynieść wiele korzystnych zmian dla lokatorów i spowodować, że mieszkania będą bardziej dostępne, także dla osób ubogich. Wprowadzi także rozwiązania dla najemców, których dotknęły skutki epidemii koronawirusa. Takie osoby będą mogły ubiegać się o dopłaty do czynszu w wysokości do 1500 zł miesięcznie, pokrywające maksymalnie 75 proc. pełnej kwoty czynszu.
Nowelizacja wprowadza wyższe wsparcie dla gmin, które chcą budować mieszkania komunalne. Państwo ma pokryć do 80 proc. kosztów takiej inwestycji. Wzrośnie również wysokość grantów przyznawanych z Funduszu Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego, przeznaczanych na budowę mieszkań społecznych. Ustawa zakłada wprowadzenie dopłat do czynszu w programie „Mieszkanie na start”. Nowością jest to, że będą mogły się o nią ubiegać również osoby, które nie posiadają zdolności czynszowej.
Powstać ma Rządowy Fundusz Wsparcia Mieszkalnictwa, który ma pomóc gminom zaangażowanym w budownictwo społeczne, jeśli ich plany ucierpiały w wyniku pandemii. Środki w wysokości 1,5 mld zł zostaną przeznaczone na dopłaty do inwestycji, będzie obowiązywać uproszczona procedura wnioskowania o wsparcie.
Nowelizacja zakłada także przyspieszenie cyfryzacji procesu budowalnego. Inwestorzy będą mogli złożyć niektóre wnioski i zgłoszenia online. Częściowo będzie to możliwe już na przełomie stycznia i lutego 2021 r. Przedsiębiorcy dokonają w ten sposób m.in. zgłoszenia rozbiórki, robót budowlanych, zmiany sposobu użytkowania obiektu budowalnego czy zawiadomienia o terminie rozpoczęcia robót. Od 1 lipca 2021 r. ma działać rządowa aplikacja e-budownictwo, która rozszerzy ten katalog o kolejne wnioski.