Popadający od lat w ruinę Port Praski ma szansę stać się centrum mieszkaniowo-biurowym. Według planów zarządcy terenu baraki i zrujnowane ogrodzenia miałyby zastąpić m.in. nowe budynki, marina, minipromenada i park. Wszystko zależy od tego, jak będzie wyglądał miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który przygotowuje dla tego terenu miasto. Niestety ratusz, pytany o termin wyłożenia planu, nabiera wody w usta, mówiąc jedynie, że projekt jest w końcowym etapie uzgodnień.

Zaczną od ul. Okrzei

Spółka Port Praski zaczęła się starać o ożywienie podupadającego terenu. W maju otrzymała decyzję środowiskową dotyczącą budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażami podziemnymi oraz wjazdami i infrastrukturą techniczną, które zamierza postawić na działce przy ulicach Okrzei, Wrzesińskiej i Sierakowskiego.