Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych. Aby go otrzymać, trzeba spełnić określone w przepisach warunki.
Osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy powinna złożyć wniosek i dołączyć do niego deklarację o dochodach za trzy pełne miesiące kalendarzowe poprzedzające dzień złożenia wniosku oraz inne niezbędne dokumenty. Tego rodzaju pomoc przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta w drodze decyzji administracyjnej na okres sześciu miesięcy. Liczy się je od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku o jego przyznanie.
Przykład 1
Czy można drugi raz złożyć wniosek
Od dłuższego czasu mam niskie dochody. Obecnie pracuję dorywczo w ramach umowy zlecenia. Pod koniec sierpnia otrzymałam odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę. Ma ono charakter jednorazowy. W październiku złożyłam wniosek o dodatek mieszkaniowy. Dołączyłam do niego zaświadczenie o dochodach i inne dokumenty, w których była uwzględniona także informacja o tym odszkodowaniu. Odmówiono mi prawa do dodatku. Czy mogę w przyszłości ponownie ubiegać się o dodatek?
Tak. Czytelniczka może odczekać kilka miesięcy, tak aby miesiąc, w którym przyznano jej np. odszkodowaniu, nie był brany pod uwagę przy przyznawaniu dodatku mieszkaniowego.
Składając wniosek w październiku, czytelniczka musiała wykazać dochody uzyskane w lipcu, sierpniu i wrześniu. Nie oznacza to jednak bezpowrotnego zaprzepaszczenia szans na otrzymanie tego świadczenia. Wystarczy poczekać do grudnia. Wówczas będą brane pod uwagę jej niższe dochody. Dochody otrzymane w sierpniu nie będą w ogóle uwzględniane i nie będą stanowiły przeszkody do przyznania jej dodatku mieszkaniowego. Jeśli więc wówczas czytelniczka złoży wniosek i będzie spełniała pozostałe warunki wymagane do przyznania dodatku mieszkaniowego, to będzie mogła go otrzymać.
Jest to pocieszające dla naszych czytelników, chociaż w przypadku osób ubiegających się o ten typ pomocy nawet drobne kwoty mają istotne znaczenie.
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:
Czy dodatek jest wypłacany terminowo

Konieczności posiadania niskich dochodów

Czy dodatek otrzyma zarządca

Wielkości mieszkania

Wywiadu środowiskowego

Kiedy można stracić dodatek

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kto może otrzymać dodatek mieszkaniowy.