Firma wynajmująca mieszkanie na prowadzenie biura może odliczyć VAT wynikający z faktur wystawionych przez przedsiębiorcę, który jest właścicielem mieszkania.
Prawo do odliczenia VAT jest uzależnione od sposobu wykorzystania wynajmowanego mieszkania. Po pierwsze, musi istnieć związek wydatku poniesionego na wynajem z działalnością opodatkowaną spółki. Po drugie, weryfikacji wymaga sposób faktycznego przeznaczenia wynajmowanego mieszkania.
Jeżeli faktury dokumentują czynności opodatkowane, odliczenie podatku naliczonego jest poprawne.