Legalizując samowolę budowlaną, inwestor musi wykazać, że jego budynek nie narusza przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz techniczno-budowlanych.
Od 6 sierpnia trzeba wypełnić więcej obowiązków związanych z legalizacją samowoli budowlanych. Na dostarczenie wszystkich potrzebnych do legalizacji dokumentów jest maksymalnie 30 dni.

Warunki zabudowy

Wśród tych dokumentów jest decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Jedna z ostatnich nowelizacji prawa budowlanego przesądziła jednoznacznie o tym, że decyzję tę wójt, burmistrz lub prezydent miasta może wydać nawet wówczas, jeżeli budynek w części lub w całości został już wybudowany. Wcześniej nie było to możliwe. Wójtowie, burmistrzowie czy prezydenci miast nie chcieli wydawać warunków zabudowy dla obiektów, które choćby w części już istniały. Uzasadniali to tym, że warunki zabudowy muszą być wydane dla niezabudowanej nieruchomości, bo nie można decydować o tym, co może powstać na danej działce, jeżeli jest już ona zabudowana. Teraz w takiej sytuacji nie będą już mogli odmówić wydania warunków zabudowy. Nowelizacja prawa budowlanego jednoznacznie bowiem przesądza, że dopuszczalne jest wydanie warunków zabudowy dla obiektu, który nawet w części lub całości już istnieje.
Zmiana w zakresie obowiązków wójtów, burmistrzów i prezydentów miast umożliwiła w praktyce legalizację samowoli budowlanych wzniesionych na terenach, które nie są objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Do tej pory było to niedopuszczalne.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak można dokonać legalizacji samowoli budowlanej.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

- Jakie są wymagane dokumenty do legalizacji
- Co w sytuacji gdy inwestor nie dostarczy wszystkich wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie
- Jakie są opłaty legalizacyjne