Wartość kredytów udzielonych na cele mieszkaniowe spadła w pierwszym kwartale tego roku o 5,46 proc. licząc kwartał do kwartału, do 10,2 mld zł - wynika z raportu AMRON i Związku Banków Polskich (ZBP).

"Wyniki akcji kredytowej uzyskane w I kwartale 2012 roku, zarówno w przypadku liczby kredytów - 47.723 sztuk, jak i ich wartości - 10,2 miliarda złotych, okazały się niższe o odpowiednio 5,96 proc. i 5,46 proc. od wyników z IV kwartału 2011 r. Dane te są również znacznie niższe niż w analogicznym okresie 2011 roku" - napisano w komentarzu do badania.

Dodano, że "w efekcie zmian relacji kursowych złotego do euro oraz franka szwajcarskiego, które miały miejsce w I kwartale 2012 r. po raz pierwszy w analizowanym okresie obniżyła się łączna wartość portfela kredytów hipotecznych w sektorze bankowym, osiągając poziom 308 mld złotych".

Autorzy raportu podtrzymali prognozę, że w 2012 r. udzielone zostaną kredyty mieszkaniowe o wartości 44 mld zł.

Reklama

"Wycofanie się banków z oferty kredytów walutowych, wejście w życie Rekomendacji S oraz wygaszanie programu "Rodzina na Swoim" znalazły odzwierciedlenie w liczbach obrazujących stan rynku kredytów hipotecznych i rynku transakcji mieszkaniowych w I kwartale 2012 roku. Mimo to autorzy raportu podtrzymali swoją prognozę sprzed kwartału odnośnie wartości kredytów udzielonych w roku 2012 na poziomie 44 mld złotych" - dodano.

Z badania wynika też, że udział kredytów udzielonych w złotych wzrósł do 85 proc.

"W strukturze walutowej nowego portfela kredytowego dalszemu wzmocnieniu - aż o 7 proc. - uległa pozycja kredytów złotowych, które sięgają poziomu blisko 85 proc. przy jednoczesnym, śladowym już udziale kredytów we franku szwajcarskim na poziomie 1,06 proc." - podano.