Warszawscy włodarze kooperatyw apelują do rządzących, by tereny wykorzystywane do wspólnego użytkowania objąć ustawowym przekształceniem we własność oraz uregulować stan prawny wielu nieruchomości.
Stowarzyszenie Spółdzielców Mieszkaniowych i Zarządców Nieruchomości „Konfederacja Warszawska” przygotowało właśnie petycję adresowaną do marszałków Sejmu i Senatu, prezesa Rady Ministrów, ministrów rozwoju i sprawiedliwości. Najistotniejszy postulat: objęcie ustawowym przekształceniem gruntów wykorzystywanych do wspólnego użytkowania.
Ministerstwo Rozwoju nie mówi „nie”, ale też dalekie jest od złożenia deklaracji, że rozwiązanie będzie pomyślne dla spółdzielni.