Prowadzisz działalność gospodarczą we własnym mieszkaniu i zastanawiasz się, czy również ciebie obejmie ustawa przekształceniowa? Uspokajamy – uwłaszczenie w takim przypadku jest jak najbardziej możliwe.
Konieczne jest jednak spełnienie pewnego warunku. Zależy on od tego, gdzie prowadzona jest firma.
Jeśli miejsce wykonywania twojej działalności gospodarczej znajduje się w bloku, abyś mógł skorzystać na zmianach, co najmniej połowa lokali w tym budynku musi być mieszkaniami (a nie np. sklepami lub innymi firmami).
Jeśli działalność gospodarczą prowadzisz w domu jednorodzinnym, wymagane jest, by dominującą jego funkcją była funkcja mieszkaniowa. Usługi mogą pełnić tam jedynie funkcję uzupełniającą. Do przekształcenia we własność nie dojdzie więc w sytuacji, kiedy cały dom przeznaczony jest na prowadzenie działalności gospodarczej.
Ta sama zasada dotyczy także udzielania bonifikat. Zgodnie z ustawą może być ona udzielana osobom fizycznym, które prowadzą firmę we własnym mieszkaniu lub domu jednorodzinnym. Należy jednak pamiętać, że w przypadku gruntów należących do gminy ich wysokość zależy od uchwał odpowiednich organów jednostek samorządu terytorialnego. Dla budynków położonych na gruntach Skarbu Państwa bonifikata w przypadku opłaty jednorazowej wyniesie 60 proc.