Wchodząca 22 lipca br. ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami znacząco wpłynie nie tylko na obowiązki banków i doradców finansowych.

Wchodząca 22 lipca br. ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami znacząco wpłynie nie tylko na obowiązki banków i doradców finansowych. Okazuje się, że na wejście w życie przepisów muszą się także przygotować firmy z branży deweloperskiej czy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz wszelkie inne podmioty, które w jakikolwiek sposób przedstawiają lub oferują konsumentom umowy na kredyt hipoteczny. Taki wniosek wynika z definicji „pośrednika kredytu hipotecznego”. – W rozumieniu ustawy wykonywaniem czynności pośrednictwa kredytowego, będzie również udzielanie klientowi jakichkolwiek informacji dotyczących umów kredytu hipotecznego, a nawet samo przedstawianie takiej oferty, o ile wiązać się będzie z jakąkolwiek gratyfikacją finansową dla podmiotu dokonującego tych czynności. Analiza przepisów prowadzi do wniosku, że powinny do tego się przygotować np. te firmy, które do tej pory uczestniczyły w procesie kredytowym, będąc często pierwszym ogniwem łączącym klientów poszukujących finansowania w postaci kredytu hipotecznego z pośrednikami kredytu hipotecznego czy też bankami – wskazuje Maciej Raczyński, radca prawny, wspólnik w RSP Raczyński Skalski & Partners Kancelaria Radców Prawnych. Przedsiębiorcy muszą szybko podjąć określone decyzje i działania. W przeciwnym razie grozić im może nawet kara grzywny w wysokości 100 tys. zł i do 2 lat więzienia. Bo już od 22 lipca pośrednictwo w oferowaniu kredytów stanie się działalnością regulowaną, nadzorowaną przez KNF.

Im bliżej wejścia ustawy w życie – tym więcej niespodzianek. Wiele przepisów budzi wątpliwości interpretacyjne, jak choćby definicja pośrednika niezależnego.

Dziś przedstawiamy najważniejsze dla przedsiębiorców zmiany oraz opisujemy wybrane wątpliwości interpretacyjne.