Zamiast kilku przepisów jeden wzór. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa planuje wprowadzenie nowych regulacji dotyczących sytuowania obiektów budowlanych.
Szczegóły rozwiązania znaleźć się mają w najnowszej wersji projektu kodeksu urbanistyczno-budowlanego.
– Projekt po konsultacjach społecznych wraz z przepisami wprowadzającymi przedstawiony zostanie w drugiej połowie czerwca – mówi DGP Tomasz Żuchowski, wiceminister infrastruktury i budownictwa.