Główny Urząd Statystyczny opublikował w piątek ostatni wskaźnik niezbędny do wyliczenia składek jakie w tym roku zapłaci nawet 650 tys. tzw. ryczałtowców.

Prowadzący działalność gospodarczą rozliczający podatki ryczałtem ewidencjonowanym składkę zdrowotną płacą w zależności od wysokości ich przychodów, która rośnie po przekroczeniu 60 tys. zł i 300 tys. zł przychodu.

– Z najnowszych danych GUS wynika, że przeciętne wynagrodzenie za IV kwartał 2022 r. w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6965,94 zł wobec 6221,04 zł rok wcześniej. Ta kwota stanowi podstawę do obliczenia składki zdrowotnej przez ryczałtowców we wszystkich progach co oznacza że wzrośnie ona o 12 proc.

O ile wzrosną składki od ryczałtowców?

Sama składka na ubezpieczenie zdrowotne wzrośnie od 40 zł do 120 zł miesięcznie.

Najniższa stawka tej składki, płacona do momentu przekroczenia 60 tys. zł przychodu w zeszłym roku wynosiła 335,94 zł i wzrośnie do 376,16 zł. W przedziale od 60 tys. zł 300 tys. zł przychodu wzrośnie z 559,89 zł do 626,93 zł. Przy przychodach przekraczających 300 tys. zł składka zdrowotna rośnie z 1001,81 zł, do 1128,48 zł.

Wysokość składki zdrowotnej od ryczałtowców to ostatnia dana na którą czekali aby obliczyć wysokość ich przelewów do ZUS w 2023 r.

Przyjmując, że będą oni płacili do ZUS co miesiąc 1 418,48 zł składek na ubezpieczenia społeczne (wliczając 101,94 zł dobrowolnej składkę na ubezpieczenie chorobowe), łącznie ze składką zdrowotną zapłacą 1 794,64 zł, przy przychodach do 60 tys zł. Od 60 tys zł do 300 tys zł składka wyniesie 2 045,41 zł miesięcznie, a przy przychodach przekraczających 300 tys zł składki do ZUS i NFZ wyniosą łącznie rekordowe 2 546,96 zł.